« Tagasi

Ootame kandidaate Rõuge valla tunnustuste andmiseks

 

Rõuge vallavalitsus ootab ettepanekuid Rõuge valla elutööpreemia, aukodaniku nimetuse ja aunimetuse „Rõuge valla täht" andmiseks. Tunnustuste eesmärk on väärtustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Rõuge valla inimeste elukvaliteedi parandamiseks, hariduse, kultuuri ja spordi edendamiseks ning aidanud kaasa valla tuntusele ja heale mainele.

Elutööpreemia antakse inimesele, kes on pikka aega panustanud Rõuge valla arengusse, sealhulgas andnud oma teadmisi ja oskusi noorematele põlvkondadele.

Valla aukodaniku nimetus antakse Rõuge vallale osutatud teenete või teo eest või vallapoolse erilise austusavaldusena.

Valla aunimetust „Rõuge valla täht" saab anda välja üheteistkümnes kategoorias: aasta kohaliku elu täht, aasta kultuurielu täht, aasta hariduselu täht, aasta külaelu täht, aasta keskkonnatäht, aasta sporditäht, aasta tähtettevõtja, aasta tõusev täht, aasta täheke, aasta seeniortäht ja aasta tähttegu.

Elutööpreemia, aukodaniku ja aunimetuste kandidaate võivad esitada kõik asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud. Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide kohta ootame kuni 20. detsembrini 2018 e-kirja teel aadressile vald@rauge.ee või tavapostiga aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201.

Tunnustused antakse üle Eesti vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul. 

Tutvu tunnustuse avaldamise korraga.

Aunimetuste andmise hindamiskriteeriumid ja ettepaneku esitamise vormi leiab tunnustuste lehelt.