« Tagasi

Nursipalu harjutusväljal toimub 10. detsembril tavapärasest suurema müratasemega õppus

 

Kaitseministeerium teatab, et järgmisel esmaspäeval, 10. detsembril korraldab Kuperjanovi pataljon Nursipalu harjutusväljal nooremallohvitseride kursuse raames 81 mm miinipilduja ja tankitõrjegranaadiheitjaga Carl Gustav lasketehnilised laskmised. Laskmiste päeval on müra tase tavapärasest suurem. Palume elanikelt mõistvat suhtumist!

Ühtlasi tuletatakse meelde, et õppuste ajal on harjutusväljale minek keelatud, sest see võib olla eluohtlik. Enne harjutusväljale minekut tuleb alati vaadata kasutusgraafikut ja veenduda, et alale minek on ohutu. Nursipalu harjutusvälja kasutusgraafiku leiab kaitseväe harjutusväljade veebilehelt ja Nursipalu harjutusvälja sissepääsude juures olevatelt infotahvlitelt.

Lisaks õppustele jätkuvad Nursipalu harjutusvälja ehitustööd. Suurematest töödest on sellel aastal ees veel sihtmärgiala raadamine ning ala kasutamiseks vajalikud pinnasetööd. Soov on järgmise aasta kevadeks luua Lõuna-Eestis asuvatele üksustele sellised tingimused, mis võimaldavad saavutada väljaõppe eesmärke ning viia läbi kaudtule- ja tankitõrjerelvade väljaõpet.

Nursipalu harjutusvälja puudutavate küsimuste korral võtta ühendust harjutusvälja ohutusgrupiga: e-post nursipalu@mil.ee, tel 507 2683.