« Tagasi

Loodud on Sadramõtsa looduskaitseala

Vabariigi valitsus kiitis 22. novembril heaks Rõuge vallas Metstaga, Kangsti ja Sadramõtsa külas asuva Sadramõtsa looduskaitseala loomise ja kaitse-eeskirja. Kaitseala on loodud Sadramõtsa metsise püsielupaiga põhjal ning selle pindala on 322 ha, alast 262,3 ha on sihtkaitsevöönd. Kaitseala hõlmab ka Natura võrgustikku kuuluvat Sadramõtsa loodusala.

Sadramõtsa looduskaitseala on Eesti jaoks olulise väärtusega: ala on kaitse alla võetud väärtuslike metsa- ja rabakoosluste ning nende elustiku mitmekesisuse tõttu, sh on tegu olulise metsise mängu- ja elupaigaga. Loodusdirektiivi elupaigatüüpidest kaitstakse alal rabasid, nokkheinakooslusi, vanu loodusmetsi ning siirdesoo- ja rabametsi.

Info: keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo spetsialist Kerttu Elm, tel 680 7913, e-post kerttu.elm@keskkonnaamet.ee.