« Tagasi

Konkurss sotsiaalosakonna juhataja ametikohale

 

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

sotsiaalosakonna juhataja ametikohale

 

Sotsiaalosakonna juhataja põhiülesandeks on korraldada ja koordineerida sotsiaalhoolekannet, sotsiaaltööd ja lastekaitsealast tegevust Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

 

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

- kõrgharidus, sellega võrdsustatud haridustase või vähemalt 3-aastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas;

- vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;

- valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;

- oskus planeerida tööprotsessi ning sotsiaalvaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete tundmine;

- kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;

- teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;

- hea koostöö-, suhtlemis- ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus;

- oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;

- ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;

- eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;

- inglise ja vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;

- B-kategooria juhiluba.

 

Asutus pakub:

- võimalusi eneseteostuseks;

- vaheldusrikast tööd;

- koolitusi enesetäiendamiseks;

- toetavat meeskonda;

- töökohta maalilises Rõuges;

- meeleolukaid ühisüritusi;

- põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel

 

Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 18. jaanuariks 2019 Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@rauge.ee.

 

Kontaktisik: vallavanem Mailis Koger, tel 5305 5555.