« Tagasi

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse seitset Rõuge valla projekti

Rõuge Vallavalitsus

PRESSITEADE

04.01.2019

 

KIKi keskkonnaprogrammist toetatakse seitset Rõuge valla projekti

 

Keskkonnainvesteeringute keskusele esitatud keskkonnaprojektidest on Rõuge vallas saanud positiivse rahastusotsuse seitse projekti. Edukaks hinnatud projektid aitavad valla maastikupilti muuta kenamaks ning elukeskkonda atraktiivsemaks.

 

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) 2018. aasta II taotlusvooru esitati Rõuge vallast kaheksa projekti, millest on saanud heakskiitva otsuse seitse keskkonnaprojekti. Rahastuse saanud projektide kogumaksumus on ligikaudu 145 200 eurot, KIKi toetussumma on sellest ligi 130 400 eurot ning Rõuge valla omaosalus ligi 14 900 eurot.

Ringmajanduse valdkonnas toetatakse kolme projekti: Rõuge vallas Viitina kunagise kolhoosi kartulihoidla ja Haki külas asuva vana noorkarjalauda lammutamist ning Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringi.

Kalanduse valdkonnas on rahastuse saanud neli projekti, mis on seotud Vaskna, Mõniste ja Viitina järvega. Järvedele rajatakse püügiplatvormid ja infotahvlid. Mõniste ja Vaskna järve äärde paigaldatakse ka õngehoidjad ja pingid. Mõniste projekt hõlmab veel harrastuskalastamise info- ja ohutuspäeva ning Vaskna järve projekt Haanja noortemajas korraldatavat kalandusringi. Ühe projekti raames korraldatakse ka traditsioonilist kalapüügivõistlust „Viitina kuurits". Viitina järvega seotud projektide esitaja on Viitina jahiselts.

Selles voorus ei õnnestunud rahastust saada Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise III etapile, mis hõlmab vana vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist ja uue torustiku rajamist. Projekti on esitatud ka varasematesse taotlusvoorudesse. Tegu on suure projektiga, mis vajab teostuseks lisarahastust ning seetõttu on vallavalitsusel plaanis projektiga osaleda ka järgmises taotlusvoorus.

Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi veebilehelt rahastatud projektide vaatest.

 

Katre Palo

kommunikatsioonispetsialist

Rõuge vallavalitsus

e-kiri kommunikatsioon@rauge.ee

tel 5346 5809