« Tagasi

Järgmine volikogu istung toimub 17. aprillil Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 17. aprillil 2019 kell 15.00 Haanja rahvamajas.

Päevakorra projekt:

1. Rõuge alevikus Viitina maantee L3 katastriüksuse ostmine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

2. Arvamuse andmine Ala-Palo II liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Alar Johanson

3. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

4. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

5. Finantsjuhtimise kord
Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

6. Nõusoleku andmine sõiduautode kasutusrendile võtmiseks
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

7. Finantsosakonna ülevaade 2018. aasta tegevusest
Ettekandja finantsosakonna juhataja Palmi Mägi

8. Laenu võtmine Rõuge Lasteaia 6. rühma ruumide renoveerimiseks
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

9. Hüvitise maksmine haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ametikoha koondamisega
Ettekandja vallavanem Mailis Koger,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

10. Vallavanema info

11. Volikogu esimehe info

Volikogu otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297