« Tagasi

Erivajadustega inimeste eluruumide kohandamine

Rõuge vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" teises voorus. Projekti raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume vastavaks nende vajadustele. 

Projektis osalemine annab puuetega inimestele hea võimaluse oma elukvaliteeti parandada. Esimeses taotlusvoorus on kohandamisel 8 kodu, nüüd on lisandumas teine voor, millega saame toetada veel 13 kodu kohandamist.

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs, platvormtõstuki või laetõstuki paigaldamine jne), hügieeniruume ja kööke. Kohandada saab Rõuge vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht ja on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. 

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2019 oma piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile. Taotluse blankett on kättesaadav Rõuge valla kodulehel https://rouge.kovtp.ee/toetuste-blanketid.

Taotluse esitamisele järgnev menetluse käik:

  • sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele
  • sotsiaalosakond esitab Rõuge valla koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 26.08.2019
  • taotluse rahastamise otsuse alusel saab teostada kohandustööd vastavalt ERFi meetmetes kehtestatud projekti tingimustele.

Rõuge Vallavolikogu poolt 18.12.2018 vastu võetud määrus nr 41 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise ja toetuse maksmise kord" on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/403012019041

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Lisainfot saab sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitjalt Maire Grosmannilt (785 9138; 5330 0153 või raugesotsiaal@rauge.ee).