« Tagasi

Haanja tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

 

Rõuge Vallavalitsus korraldas 03.12. kuni 16.12.2018 Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mille tulemuste avalik arutelu toimus 19.12.2018.

Avaliku väljapaneku käigus esitati üks kirjalik ettepanek. Esitatud ettepanek on arvesse võetud ning detailplaneeringus on tehtud vastavad muudatused. Detailplaneeringu põhilahendus tehtud muudatustega ei muutu ning detailplaneering täiendavat kooskõlastamist ja uut avalikku väljapanekut ning arutelu ei vaja.

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda planeeringute teemalehel.