« Tagasi

Teade Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe kohta

Seoses 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe läbiviimisega ajavahemikul 02.–05.04 ja 09.–12.04.2018 Rõuge valla territooriumil Villisaarõ, Kängsepä, Muhkamõtsa, Raudsepä, Kurvitsa, Sänna ja Viru külade lähiümbruses anname teada väljaõppe läbiviimisest riigimetsa aladel. Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju.

Õppuste raames ei saa alati välistada kahjusid, mis võivad tekkida harjutuste jooksul. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume vahejuhtum viivitamatult fikseerida ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi tsiviil- ja militaarkoostöö ohvitseri nooremleitnant Marko Meiga telefonil 5303 1774.