« Tagasi

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“ Rõuge vallas: esita kandidaat 28. maiks


Käesoleval aastal korraldab Eesti kodukaunistamise ühendus taas  konkursi Eesti kaunis kodu 2018", mille parimaid autasustab Vabariigi President augustikuus. Kõiki maakondlikul konkursil osalejaid tunnustatakse riigihalduse ministri tänukirjade ja mastivimplitega.

Rõuge vallavalitsus kuulutab välja vallasisese konkursi, mille parimad
kandidaadid esitatakse Võrumaa Arenduskeskus koordineeritavale maakondlikule konkursile.

1. Esitatud kandidaatide kohta tuleb kirja panna omaniku ees- ja perekonnanimi, telefon, talu nimi ja lühike põhjendus, mille tõttu valik on tehtud. Väljavalituid tuleb kindlasti teavitada, et nende kodu, asutus või muu objekt esitatakse maakondlikule konkursile. 

2. Konkursi tingimused leiab veebilehelt aadressil http://www.iluskodu.ee/konkursid.php 

3. Konkurss hõlmab jätkuvalt traditsioonilisi kodusid, muid sellega seonduvaid objekte ning eriprojekte: 

- Eesti kaunis kodu 2018 

- Energiasäästlik kaunis kodu 2018 

- Parim tööstusmaastik 

- Parim tervisespordikeskus 

- Kaunis muinsuskaitseobjekt 

- Kauneim kortermaja 

Ettepanekud Rõuge valla kaunite kodude ja teiste korras objektide kohta tuleb edastada 28. maiks e-posti teel oma piirkonna teenuskeskuse spetsialistile, Rõuge puhul piirkonna haldusspetsialistile (kontaktid). Igast piirkonnast ootame vähemalt kahte kaunist kodu!
Kandidaadid maakonna komisjonile tutvumiseks ja hindamiseks tuleb esitada
vallal 1. juuniks ja ringsõit maakonnas toimub 4.-8. juunil.

Kontaktisik maakondliku koostöö korraldamiseks on Varstu teenuskeskuse spetsialist Malle Vissel (varstukeskus@rauge.ee, 782 1353).