« Tagasi

Kinnitati Rõuge valla 2018. aasta eelarve

PRESSITEADE

Teisipäeval, 27. märtsil toimunud vallavolikogu istungil kinnitati Rõuge valla 2018. aasta eelarve kogumahus 8 971 558 eurot. Valla selle aasta põhitegevuse kulud on 7 998 307 eurot, investeerimistegevuse kulud 737 140 eurot ja finantseerimistegevuse kulud 236 111 eurot.

Rõuge vallavanem Mailis Koger: "2018. aasta toob valla erinevatesse piirkondadesse vajalikke investeeringuid nii varem tehtud plaanide elluviimiseks kui uute plaanide ja detailplaneeringute näol, mis saavad tulevaste arenduste aluseks ning annavad valmisoleku uute mõtete ellurakendamiseks."

2018. aasta suurimad investeeringud Rõuge vallas on Misso tuletõrjedepoo ehitus (130 000 eurot), Rõuge jäätmejaama laiendus (79 640 eurot, KIK projekt), Ruusmäe Noortekoja ehitus (51 030 eurot aasta alguse jäägiga), Viitina Külakeskuse renoveerimine (50 580 eurot, Leader projekt) ja Mõniste muuseumi parkla ehitus (39 500 eurot, Eesti-Läti projekt). Lisaks saab rajatud tänavavalgustus Krabile (18 000 eurot, vald ja rahandusministeerium) ning lõpetatakse kergliiklustee ehitamine Rõuges (22 000 eurot, vald ja rahandusministeerium). Kõiki neid investeeringuid on alustatud möödunud aastal, tegevused ning rahastamine toimuvad 2018. aastal. Kaks viimast on riigi poolt eraldatud sihtotstarbelise toetusega kaetud ühisinvesteeringud

Vallavolikogu esimees Aigar Kalk: "Eelarvet koostades on lähtutud eelkõige sellest, et olemasolevad valla ülalpidamisel olevad asutused saaksid toimida. Investeeringuteks on objektid, mille juures tegevused on alustatud juba varem, 2016. või 2017. aastal ning käegakatsutavaid tulemusi on oodata sel aastal. Seega on paljuski tegemist enne ühinemist tehtud otsustega, mida on mõistlik finantseerida. Ühinemislepingus kokku lepitud ühinemistoetustega tehtavad investeeringud piirkondadesse lisatakse valla eelarvesse lisaeelarvega. Avaldan tunnustust Rõuge Vallavalitsusele ja finantsjuht Palmi Mägile, kes on viie endise valla eelarvete põhjal 2018. aasta eelarve koostamisel ära teinud väga suure töö."

Nagu varem välja öeldud, on 2018. aasta aru saamise aasta. Seda ka eelarve osas, ning kindlasti tulevad päevakorda eelarvesse paranduste tegemine ja lisaeelarve(te) menetlemine.

Aigar Kalk
Rõuge vallavolikogu esimees
522 7195


Fotol Misso vabatahtlike tuletõrjedepoo, mille ehitamine on planeeritud valla käesoleva aasta eelarvesse