« Tagasi

Kas soovid õppida eesti keelt?

2016. aasta sügisel käivitas INSA eesti keele iseseisva õppe nõustamise pilootprojekti, et tõhustada elanike eesti keele õppe alaseid püüdlusi. Eesti keele iseseisvaks õppimiseks mõeldud nõustamist pakub INSA elanikele peamiselt keelekohvikutes. Keelekohvikute eesmärk on julgustada inimesi eesti keeles suhtlema.

Perioodil 2017–2018 avame vähemalt 45 keelekohviku rühma 12 Eesti maakonnas, et toetada elanike iseseisvaid eesti keele õppimise püüdlusi. Üks kohviku rühm kohtub 25 korda. Ühe kohtumise kestus on 1,5 tundi (2 akadeemilist tundi). Rühma suurus on maksimaalselt 16 inimest.
Keelekohvikud toimuvad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti raames soovitakse igasse maakonda avada keelekohvik, mis on suunatud sihtrühmale, kes valdavad eesti keelt ebapiisavalt või kes on uussisserändajad.

Selleks, et selgitada keelekohviku vajadus meie maakonnas, soovime teada, kas meie vallas on keelekohvikust osa võtta soovijaid. Andke endast teada hiljemalt esmaspäevaks, 9. aprilliks 2018 meiliaadressil haridusspetsialist@rauge.ee.