« Tagasi

Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu avalikustamine

 

Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Tsiistre külas asuva uue ühissõidukipeatuse kohanimeks Linamuuseum.

Korraldus kohanime määramise kohta võetakse vastu mitte varem kui 15 päeva pärast arvates käesoleva teate avalikustamisest.

Haldusmenetluse seaduse § 49 lõike 1 kohaselt on igal huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav korraldus puudutada, õigus 15 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest esitada Rõuge Vallavalitsusele eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited palume saata Rõuge Vallavalitsusele postiga aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201, Võru maakond või e-postiga vald@rauge.ee.

 

Info:

Heidi Normann

maaspetsialist

telefon 785 9322