« Tagasi

Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

 

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 15. veebruari 2018 käskkirjaga nr 89 on algatatud määruse „Parmu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal keskkonnaameti Võru kontoris ajavahemikus 6.–31.08.2018. Materjalidega saab tutvuda ka keskkonnaameti veebilehel, samuti valla veebilehel looduskaitse teema all.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvirühmadega ning Teie panus on oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta on oodatud kirjalikult keskkonnaameti Võru kontori aadressil Karja 17a, 65608 Võru või e-kirja teel info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 31.08.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestatakse, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt veebruaris 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2019. aastal.

Lisainfo: Kerttu Elm, tel 680 7913,e-post kerttu.elm@keskkonnaamet.ee.