Rõuge piirkonna aasta küla valimine

 

Rõuge vallavalitsus kutsub üles esitama kandidaate 2017. aasta endise Rõuge valla AASTA KÜLA valimiseks.

Aasta küla kandidaate võivad esitada asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud. Kanditatuuri seadmisel tuleb iseloomustada kandidaadi tegevust ja saavutusi läbi hindamiskriteeriumite. Aunimetuse andmisel külale hinnatakse alljärgnevat:

  1. küla heakord ja väljanägemine;
  2. külavanema või küla eestvedajate olemasolu;
  3. koostöö kohaliku omavalitsusega;
  4. külasisene koostöö, külaarenduslike projektide ja/või ürituste käivitamine ja elluviimine;
  5. küla esindamine väljaspool küla toimuvatel üritustel, ettevõtmistel;
  6. seltside, huvigruppide olemasolu külas ja nende tegevus;
  7. koostatud (või koostamisel) küla/külade piirkonna arengukava.

Aasta küla kandidaate saab esitada e-kirja teel aadressil vald@rauge.ee või kirjalikult vallakantseleisse 15. augustini 2018.

Aasta küla aunimetuse saaja kuulutatakse välja Rõuge valla külade päeval Viitinas 20. augustil 2018.