Varstu kooli töökuulutused

 

VARSTU  KOOL

võtab konkursi korras tööle:

- lasteaiarühmade õppejuhi (0,5);

- lasteaiarühmade muusikaõpetaja (0,25);

- pikapäevarühma kasvataja (0,7);

- töö- ja tehnoloogiaõpetaja (0,25);

- huvijuhi (0,5).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi koopia) esitada hiljemalt 12. juulil 2018 aadressil juta@varstu.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5340 4615, 5306 9860 (direktori kt).