Rõuge vallamaja on 22. juunil suletud

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 67 lõikele 1 ning lõike 2 punktile 8 on Rõuge vallavanem andnud teenistusalase käskkirja Rõuge vallavalitsuse töö korraldamiseks. Selle kohaselt on määratud Rõuge vallavalitsuse struktuuri teenistujatele vabaks päevaks võidupühale ja jaanipäevale eelnev tööpäev, 22. juuni 2018.

Kiiret lahendamist vajavates küsimustes pöörduda telefonil 505 3143 (Olev Mõttus).

Vallavanema käskkirjaga saab tutvuda avalikus dokumendiregistris.