Varstu kooli direktor vabastati ametikohalt

Rõuge vallavalitsus

Pressiteade

19.06.2018

 

Varstu kooli direktor vabastati ametikohalt

 

Rõuge Vallavalitsus vabastas Varstu kooli direktori Ale Sprengi ametikohalt 16. juunil usalduse puudumise tõttu.

Töölepingu ülesütlemise alus on töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 5, mille kohaselt tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja on pannud toime mõne teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu.

Kooli direktori ametist vabastamine oli Rõuge Vallavalitsuse konsensuslik otsus. Rõuge Vallavalitsus määrab lähiajal Varstu kooli direktori kohusetäitja direktori ülesannetes ning kuulutab välja avaliku konkursi uue juhi leidmiseks.

 

Katre Palo

Rõuge vallavalitsuse kommunikatsioonispetsialist

e-post: kommunikatsioon@rauge.ee

tel: 5346 5809