Valla valimiskomisjoni koosolek

Rõuge valla valimiskomisjoni koosolek toimub 14. juunil 2018 kell 16.30
valla kantseleis.

Päevakord:
1. Rõuge Vallavolikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja
asendusliikme määramine

2. Ülevaade kohtumisest riigi valimisteenistusega

 

Eve Mändmaa
valla valimiskomisjoni esimees