Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 13.06.2018

Rõuge vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 13. juunil Misso alevikus, Riia mnt 7, Pullijärve puhkeküla kohvikuhoones kell 15.00.

Päevakord:

1. Rõuge valla ettevõtlustoetuste korra arutelu. Endise Rõuge valla korraga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/412032014018 
Ettekandja Aira Udras

2. Esitatud ettevõtlustoetuse taotlus
Ettekandja Keiti Lõhmus

3. Rõuge valla pudelivee sildi ideed / kujundus
Ettekandja Keiti Lõhmus

 

4. Haanja külas tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu muutmine (KKAst on saabunud KSH mittealgatamise kooskõlastus)
Ettekandja Tiina Pettai

5. Rõuge Ööbikuoru detailplaneeringu muutmine (KKA-st on saabunud KSH mittealgatamise kooskõlastus)
Ettekandja Tiina Pettai

 

6. Rõuge alevikus Ööbikuoru tn 6 DP vastuvõtmine
6.1. DP menetlusaja pikendamine
Ettekandja Tiina Pettai

7. Rõuge alevikus Aia tn 4 DP menetlusaja pikendamine
Ettekandja Tiina Pettai

8. Viitina külas Koolimaa DP menetlusaja pikendamine
Ettekandja Tiina Pettai

9. Rõuge valla Rõuge osa üldplaneeringu osas otsuse tegemine (kas lõpetada menetlus või jätkata)
Ettekandja Tiina Pettai

10. Rõuge valla ajalehe nimekonkursi tulemused

Ettekandja Aira Udras

11. Rõuge valla infolehe /ajalehe ilmumissagedus
Ettekandja Aira Udras

12. KOV elamufondi investeeringu toetuse taotlemine
Aira Udras

13. Põhimääruse II lugemine
Ettekandja Aigar Kalk

14. Jooksvad teemad ja küsimused