Volikogu majanduskomisjoni koosolek 12.06.2018

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 12. juunil kell 16.00 Rõuge vallamajas.

 

Koosoleku päevakord:

1. Kinnistu piiride muutmine (Mõniste biotiigi maaüksus)

2. Irna katastriüksuse jagamine
3. Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade 2017. a majandusaasta aruanded
4. Vallavalitsuse struktuuri muutmine

5. Mõniste hooldekodu Pihlakobar koosseisus muudatuse tegemine
   
6. Rõuge Avatud Noortekeskuse struktuuri kinnitamine 
     
7. Riigi Kinnisvara ettepanek
     
8. Vallamaja ehituse alternatiivide arutelu

9. Ülevaade ühise haldusettevõtte loomisest