Rõuge vallavalitsus kutsub osalema väikehankes nr 24/2018: Rõuge valla ajalehe Mägede Hääl väljaandmine 2019. aastal.  Teenus hõlmab ajalehe küljendust, trükki ja kande korraldamist...

Hanketeade: Rõuge valla ajalehe väljaandmine

Rõuge vallavalitsus kutsub osalema väikehankes nr 24/2018: Rõuge valla ajalehe Mägede Hääl väljaandmine 2019. aastal.  Teenus hõlmab ajalehe küljendust, trükki ja kande korraldamist...

Rõuge Vallavalitsus on tellinud avalikuks kasutuseks olevatel erateedel ja valla teedel lumetõrjetööd. Lumetõrje tööde teostajad on juhtinud Rõuge Vallavalitsuse tähelepanu, et kohati on...

Teade maaomanikele: teepervede puhastus Haanja piirkonnas

Rõuge Vallavalitsus on tellinud avalikuks kasutuseks olevatel erateedel ja valla teedel lumetõrjetööd. Lumetõrje tööde teostajad on juhtinud Rõuge Vallavalitsuse tähelepanu, et kohati on...

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 10.12.‒16.12.2018   Esmaspäev, 10. detsember Kell 8–15 kohaliku käsitöö näitusmüük Krabi raamatukogus. Kell 14 Misso...

NÄDALAINFO 10.12-16.12.2018

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 10.12.‒16.12.2018   Esmaspäev, 10. detsember Kell 8–15 kohaliku käsitöö näitusmüük Krabi raamatukogus. Kell 14 Misso...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni  koosolek toimub kolmapäeval, 12. detsembril 2018 kell 14.00. 1. Ettevõtete külastamine Rõuge alevikus Koosolek jätkub vallamajas kell 15.00 ...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek 12.12.2018

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni  koosolek toimub kolmapäeval, 12. detsembril 2018 kell 14.00. 1. Ettevõtete külastamine Rõuge alevikus Koosolek jätkub vallamajas kell 15.00 ...

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub neljapäeval,  13. detsembril kell 17.00 Ruusmäe Noortekeskuses Päevakorras: 1.   Kohtumine valla kultuurispetsialisti Marko Paloga ...

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek 13.12.2018

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub neljapäeval,  13. detsembril kell 17.00 Ruusmäe Noortekeskuses Päevakorras: 1.   Kohtumine valla kultuurispetsialisti Marko Paloga ...

Rõuge Vallavalitsus on ette valmistamas detailplaneeringu algatamist Võru maakonnas Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 (katastritunnus 69701:004:1442) maaüksusel. Detailplaneeringuga...

Ettevalmistused Rõuge aleviku Tindi tn 8 detailplaneeringu algatamiseks

Rõuge Vallavalitsus on ette valmistamas detailplaneeringu algatamist Võru maakonnas Rõuge vallas Rõuge alevikus Tindi tn 8 (katastritunnus 69701:004:1442) maaüksusel. Detailplaneeringuga...

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 11. detsembril kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakord: 1. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste üleandmine OÜ-le Rõuge...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek 11.12.2018

Majanduskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 11. detsembril kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakord: 1. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste üleandmine OÜ-le Rõuge...

Vabariigi valitsus kiitis 22. novembril heaks Rõuge vallas Metstaga, Kangsti ja Sadramõtsa külas asuva Sadramõtsa looduskaitseala loomise ja kaitse-eeskirja. Kaitseala on loodud Sadramõtsa...

Loodud on Sadramõtsa looduskaitseala

Vabariigi valitsus kiitis 22. novembril heaks Rõuge vallas Metstaga, Kangsti ja Sadramõtsa külas asuva Sadramõtsa looduskaitseala loomise ja kaitse-eeskirja. Kaitseala on loodud Sadramõtsa...

  Kaitseministeerium teatab, et järgmisel esmaspäeval, 10. detsembril korraldab Kuperjanovi pataljon Nursipalu harjutusväljal nooremallohvitseride kursuse raames 81 mm miinipilduja ja...

Nursipalu harjutusväljal toimub 10. detsembril tavapärasest suurema müratasemega õppus

  Kaitseministeerium teatab, et järgmisel esmaspäeval, 10. detsembril korraldab Kuperjanovi pataljon Nursipalu harjutusväljal nooremallohvitseride kursuse raames 81 mm miinipilduja ja...

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 6.12.2018 kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakorras: 1. Krabi veskijärve avalike veekogude nimekirjast välja arvamine 2. Valdade ja Linnade...

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek 6.12.2018 Rõuge vallamajas

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 6.12.2018 kell 15.00 Rõuge vallamajas Päevakorras: 1. Krabi veskijärve avalike veekogude nimekirjast välja arvamine 2. Valdade ja Linnade...

Volikogu külaelukomisjoni koosolek toimub reedel, 7. detsembril kell 17.00  Ruusmäe noortekojas Päevakorras: 1. Kohtumine Riigikogu liikme Tanel Talvega ( Voose küla tegevusest,...

Volikogu külaelukomisjoni koosolek 7.12.2018 Ruusmäe noortekojas

Volikogu külaelukomisjoni koosolek toimub reedel, 7. detsembril kell 17.00  Ruusmäe noortekojas Päevakorras: 1. Kohtumine Riigikogu liikme Tanel Talvega ( Voose küla tegevusest,...

  Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Kaubi külas asuva uue ühissõidukipeatuse...

Oravasaare bussipeatuse eelnõu avalikustamine

  Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Kaubi külas asuva uue ühissõidukipeatuse...

Keskkonnaamet on algatanud Kirikumäe maastikukaitsealale kaitsekorralduskava koostamise aastateks 2019–2028. Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi,...

Kirikumäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalik väljapanek

Keskkonnaamet on algatanud Kirikumäe maastikukaitsealale kaitsekorralduskava koostamise aastateks 2019–2028. Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi,...

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 3.12.‒9.12.2018   Esmaspäev, 3. detsember Kell 9 süttivad tuled Haanja „Laste jõulupuul", lisainfo . Kell 11.15 ...

NÄDALAINFO 3.12-9.12.2018

  RÕUGE VALD NÄDALAINFO 3.12.‒9.12.2018   Esmaspäev, 3. detsember Kell 9 süttivad tuled Haanja „Laste jõulupuul", lisainfo . Kell 11.15 ...

  Võrumaa arenduskeskus tunnustas eile, 29. novembril Vana-Võromaa kultuurikojas maakonna toimekaid ühinguid, tegusaid kodanikke ja ettevõtteid. Ühtlasi kuulutati välja aasta küla. ...

Krabi külateatrit tunnustati maakonna toimekaima ühingu tiitliga

  Võrumaa arenduskeskus tunnustas eile, 29. novembril Vana-Võromaa kultuurikojas maakonna toimekaid ühinguid, tegusaid kodanikke ja ettevõtteid. Ühtlasi kuulutati välja aasta küla. ...

  Rõuge vallavalitsus ootab ettepanekuid Rõuge valla elutööpreemia, aukodaniku nimetuse ja aunimetuse „Rõuge valla täht" andmiseks. Tunnustuste eesmärk on väärtustada üksikisikuid,...

Ootame kandidaate Rõuge valla tunnustuste andmiseks

  Rõuge vallavalitsus ootab ettepanekuid Rõuge valla elutööpreemia, aukodaniku nimetuse ja aunimetuse „Rõuge valla täht" andmiseks. Tunnustuste eesmärk on väärtustada üksikisikuid,...

  Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 1-3/92 algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline...

Algatatud on Rõuge aleviku Tehnika tn 3 detailplaneering

  Rõuge Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 1-3/92 algatati Rõuge aleviku Tehnika tn 3 maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline...

Seoses eterniidijäätmete konteineri täitumisega ei võeta Rõuge jäätmejaamas eterniidijäätmeid vastu kuni 10. detsembrini 2018. Vabandame ebamugavuste pärast.

Rõuge jäätmejaam ei võta eterniidijäätmeid vastu 10. detsembrini

Seoses eterniidijäätmete konteineri täitumisega ei võeta Rõuge jäätmejaamas eterniidijäätmeid vastu kuni 10. detsembrini 2018. Vabandame ebamugavuste pärast.

  Ajavahemikul 3.–7. detsembril 2018 toimub kaitseväe 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõpe, milleks kasutatakse Sänna küla ümbruses olevaid riigimetsa alasid. Väljaõppealal liigutakse...

Riigikaitseõppus detsembris Sänna külas

  Ajavahemikul 3.–7. detsembril 2018 toimub kaitseväe 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõpe, milleks kasutatakse Sänna küla ümbruses olevaid riigimetsa alasid. Väljaõppealal liigutakse...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 26.11.‒02.12.2018   Esmaspäev, 26. november Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. novembrist kuni 5. detsembrini, ...

NÄDALAINFO 26.11-02.12.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 26.11.‒02.12.2018   Esmaspäev, 26. november Ööbikuoru tn 6 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. novembrist kuni 5. detsembrini, ...

  Pühapäeval, 2. detsembril algab advent, mis on jõuluootuse ja rahu aeg. Kutsume Rõuge valla inimesi ja sõpru seda tähistama, süüdates esimese advendiküünla üheskoos valla suuremates...

Advendiküünla süütamine valla suuremates keskustes

  Pühapäeval, 2. detsembril algab advent, mis on jõuluootuse ja rahu aeg. Kutsume Rõuge valla inimesi ja sõpru seda tähistama, süüdates esimese advendiküünla üheskoos valla suuremates...

Käesolev nädal on kuulutatud üle-euroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks (European Week for Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse...

Jäätmetekke vähendamise kampaania raames viiakse sinu romuauto ära tasuta

Käesolev nädal on kuulutatud üle-euroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks (European Week for Waste Reduction). Selle raames kutsutakse inimesi üles jäätmeteket vältima ning ressursse...

Rõuge Vallavalitsus Pressiteade 21.11.2018   Volikogu kiitis heaks sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise   Rõuge vallavolikogu kinnitas 20....

Volikogu kiitis heaks sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise

Rõuge Vallavalitsus Pressiteade 21.11.2018   Volikogu kiitis heaks sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise   Rõuge vallavolikogu kinnitas 20....

Rõuge vallavalitsus on kuulutanud välja väikehanke Rõuge vallas Tindi külas asuva Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Pakkumuse esitamise...

Hanketeade: Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine

Rõuge vallavalitsus on kuulutanud välja väikehanke Rõuge vallas Tindi külas asuva Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Pakkumuse esitamise...

Misso kool on kuulutanud välja väikehanke köögi elektripliidi soetamiseks. Pakkumus peab hõlmama ka vana pliidi demonteerimist ning uue pliidi paigaldust.  Pakkumuse esitamise...

Hanketeade: Misso kooli elektripliit

Misso kool on kuulutanud välja väikehanke köögi elektripliidi soetamiseks. Pakkumus peab hõlmama ka vana pliidi demonteerimist ning uue pliidi paigaldust.  Pakkumuse esitamise...

Kaitsevägi annab teada, et seoses 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppega Rõuge vallas ajavahemikul 26.–30.11.2018 kasutada väljaõppealadena Sänna küla ümbruses olevaid riigimetsa alasid, kus...

Riigikaitseõppused Sänna küla ümbruses 26.-30.11

Kaitsevägi annab teada, et seoses 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppega Rõuge vallas ajavahemikul 26.–30.11.2018 kasutada väljaõppealadena Sänna küla ümbruses olevaid riigimetsa alasid, kus...

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 19.11.‒25.11.2018   Esmaspäev, 19. november Algab üle-eestiline noorsootöö nädal , Rõuge valla noorsootöö keskuse ürituste info . ...

NÄDALAINFO 19.11-25.11.2018

RÕUGE VALD NÄDALAINFO 19.11.‒25.11.2018   Esmaspäev, 19. november Algab üle-eestiline noorsootöö nädal , Rõuge valla noorsootöö keskuse ürituste info . ...

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 20. novembril 2018 kell 14.00 Haanja rahvamajas Päevakorra projekt: 1. Rõuge alevikus Tehnika tn 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju...

Järgmine volikogu istung toimub 20.11.2018 Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 20. novembril 2018 kell 14.00 Haanja rahvamajas Päevakorra projekt: 1. Rõuge alevikus Tehnika tn 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju...

  Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering (Jaan Vene...

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneeringu avalik väljapanek

  Rõuge Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldusega nr 2-3/415 võeti vastu ja määrati avalikule väljapanekule suunamiseks Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering (Jaan Vene...

HANKETEADE 19/2018 Rõuge Vallavalitsus kutsub osalema 2018/2019 aasta Ruusmäe Mäe tee 2 hoone küttegraanuliga varustamise hankel. Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse. ...

Hanketeated: kütteõli ja küttegraanulitega varustamine

HANKETEADE 19/2018 Rõuge Vallavalitsus kutsub osalema 2018/2019 aasta Ruusmäe Mäe tee 2 hoone küttegraanuliga varustamise hankel. Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse. ...