Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi planeeringu- ja ehitusspetsialisti ametikohale

Rõuge vallavalitsus on kuulutanud välja konkursi planeeringu- ja ehitusspetsialisti ametikohale

 

Planeeringu- ja ehitusspetsialisti põhiülesanneteks on ruumilise planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Rõuge vallas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

 

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

  • keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel);
  • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
  • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
  • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmine;
  • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
  • oskus planeerida tööprotsessi ja läbi viia planeeringute ja ehitusega seotud toiminguid;
  • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel;
  • hea koostöö- ja suhtlemisoskus, algatus- ja otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, väga hea pingetaluvus;
  • B-kategooria juhiluba.

 

Kasuks tuleb:

- erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus)

 

Asutus pakub:

- võimalusi eneseteostuseks;

- vaheldusrikast tööd;

- koolitusi enesetäiendamiseks;

- toetavat meeskonda.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 13. juuniks 2018. a Rõuge vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

 

Kontaktisik: majandusosakonna juhataja Jane Liiv, tel 5328 4004.