Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 22. mail 2018 Varstu Koolis

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 22. mail 2018 kell 14.00 Varstu Koolis
aadressil Varstu alevik, Kooli tn 1

 

Päevakorra projekt:

1. MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamine
Ettekandja MTÜ Terve Võrumaa juhatuse esimees Rein Järvelill

2. Politsei ülevaade 2017. a kuritegevuse analüüsist Rõuge valla tööpiirkonnas
Ettekandjad Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonna esindajad

3. Varstu Kooli põhimäärus
Ettekandja haridusosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja Varstu Kooli direktor
Ale Sprenk

4. Hinnangu andmine Krabi koolikompleksi võõrandamisele
Ettekandja revisjonikomisjoni liige Margus Treial, kaasettekandja Ale Sprenk

5. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord Rõuge vallas
Ettekandja haridusosakonna juhataja Marju Kõva

6. Huudva katastriüksuse jagamine ning sihtotstarbe ja aadressi määramine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

7. Soome katastriüksuse jagamine ja aadressi määramine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

8. Rõuge valla 2018. aasta teehoiukava
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

9. Nõusoleku andmine OÜ-le Saru Põld kinnistute omandamiseks
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

10. Viitina-Ühe, Viitina-Kahe ja Viitina-Kolme koha-aadressi muutmine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv

11. Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm" tulenevate ülesannete delegeerimine Rõuge Vallavalitsusele
Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

12. Korraldatud jäätmeveo ühishankel osalemise otsustamine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

13. Täisealisele isikule tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

14. Lastele ja lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts

15. Suure Munamäe Vaatetorni põhimäärus
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

16. Rõuge valla põhimääruse muutmine (I lugemine)
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

17. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja vallasekretär Eve Mändmaa

18. Volikogu esimehe info

Volikogu otsuste ja määruste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:

https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297