Rõuge valla Mõniste piirkonna heakorratööde hange

Rõuge vallavalitsus kutsub ettevõtjaid osalema 2018. aasta Rõuge valla Mõniste piirkonna heakorratööde hankel. Ettevõtja peab olema kantud äriregistrisse.

 
Rõuge vallavalitsus ootab hinnapakkumisi alljärgnevate heakorratööde kohta Mõniste piirkonnas: 
1. Mõniste (u 12 ha) ja Karisöödi (u 1,6 ha) pargi niitmine kaks korda hooldusperioodil, vajadusel võsa lõikamine ja prahi koristus;
2. Kuutsi küla endise sidemaja maa-ala (u 0,15 ha) ja rahvamaja juures asuva veevõtukoha trimmerdamine kolm korda hooldusperioodi jooksul;
3. Karisöödi küla Lõunatipu matkaraja (raja pikkus u 5 km, laiuses kuni 2 m) trimmerdamine ja prügi koristamine kolm korda hooldusperioodi jooksul. Vajadusel muude heakorratööde tegemine matkarajal, näiteks murdunud puude ja okste tükeldamine ja matkarajalt kõrvale vedu;
4. Vastse-Roosa külas kalmistu maa-ala (u 0,75 ha) niitmine ja trimmerdamine kolm korda hooldusperioodi jooksul ning vajadusel prügi koristamine;
5. mälestuskompleks „Eesti Kodu" ala (u 0,18 ha) niitmine ja trimmerdamine kaks korda hooldusperioodi jooksul.
 
Niitmise ja trimmerdamise aeg ja sagedus oleneb ilmastikuoludest ning tööde tegeliku mahu määrab tellija. Tellitud tööd akteeritakse. 
Pakkumises palume esitada hinnad eraldi objektide kohta:
1) murutraktori või muruniiduki ühe tunni hind koos käibemaksuga;
2) trimmer-võsalõikuriga töötamise ühe tunni hind koos käibemaksuga;
3) prügi koristamise ühe töötunni hind koos käibemaksuga.
 
Pakkumises tuleb arvestada objektil töö edukaks teostamiseks vajalike materjalide, transpordi, töövahendite jms kuludega ning pakkumus peab sisaldama kõiki makse ning tööjõukulusid.
 
Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 22. maiks kella 10.00 Rõuge vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201 Võrumaa, varustatuna märgusõnaga „Heakorratööde hange" või edastada digitaalselt allkirjastatuna aadressile vald@rauge.ee.
Eduka pakkuja valiku aluseks on madalaim hind. Kui esitatakse mitu võrdset pakkumust, peetakse eduka pakkuja valimiseks läbirääkimisi.
 
Rõuge vallavalitsus jätab endale õiguse kõik pakkumised tagasi lükata, juhul kui need ületavad oluliselt heakorratöödele valla eelarves ettenähtud vahendeid.
Info telefonil 5333 1369 (Liisi Kurvits)