Rõuge piirkonna ohtlike jäätmete kogumisring toimub 19. mail

Rõuge vallavalitsus koostöös keskkonnainvesteeringute keskuse ja osaühinguga BAO Ohtlikud Jäätmed korraldab 19. mail Rõuge piirkonna ohtlike jäätmete kogumisringi.

Kogumisringil sõidab kaks kogumisautot, ringi ligikaudne ajakava on järgmine:

10.00−10.20 Nursi

10.30−10.50 Sänna mõis

11.05−11.25 Saki bussipeatus

11.35−11.55 Saarlase bussipeatus

12.05−12.25 Viitina bussipeatuse parkla

12.35−12.55 Haki tee bussipeatus

13.10−13.30 Kokemäe kiige plats

13.40−14.00 Rõuge aleviku töökoja parkla

14.10−14.30 Püssa küla teerist

14.45−15.05 Lauri bussipeatus

15.15−15.35 Tilgu külla minev ristmik

Kogumisringi käigus on võimalik tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud järgnevad ohtlikud jäätmed: akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed, vanaõli, õlifiltrid, elavhõbedalambid ja elavhõbe, pühkematerjal, lahustid, elektri- ja elektroonikaseadmed, vana eterniit. Vanu autorehve kogumisringil vastu ei võeta.

Rõuge jäätmejaamas käivate ehitustööde tõttu on ohtlike jäätmete vastuvõtmine häiritud kuni juulini 2018. Seetõttu on kogumisring väga hea võimalus kevadkoristuste käigus leitud ohtlike jäätmete ära andmiseks.

Soovitame kindlasti kogumisringi peatuspunktidesse tuua vana eterniit, sest Rõuge jäätmejaamas praegu eterniiti vastu ei võeta. Lähim vastuvõtukoht on Võru Jäätmekeskuses Umbsaares ja sealse hinnakirja alusel.

Lisaks kogumisringile võetakse kuni 19. maini eterniidijäätmeid vastu Haanja ohtlike jäätmete kogumispunktis (Haanja küla, Kündja tee 4). Kogumispunkti on paigaldatud 20 m3 konteiner.

Teavet kogumisringi kohta saab keskkonnaspetsialistilt: Jaanus Tanilsoo, tel 5346 7448.