Siili käigus tekkinud kahjudest tasub aegsasti teada anda

Kuni 14. maini toimub Eesti eri paigus kaitseväe ja kaitseliidu suurõppus Siil. Selle siht on harjutada koostegevust liitlasvägedega ning hinnata maakaitse lahinguvalmidust ja ajateenijatest koosnevaid jalaväepataljone enne nende arvamist reservi. Õppuse raames toimub kõige aktiivsem tegevus Valgamaal ja Võrumaal, sh Rõuge vallas.

Nii suurt õppust ei ole võimalik korraldada vaid Eesti riigile kuuluval maa-alal, mistõttu tegutsetakse ka eramaadel. Õppuse käigus ei saa alati välistada kahjusid, mis võivad tekkida kaitseväe ja kaitseliidu manöövritel ja harjutustel. Kui saab kannatada kellegi eraomand (auto, tee, põld, mets, aed vms), siis paluvad kaitsevägi ja kaitseliit viivitamatult vahejuhtumist teada anda õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnale, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Võimalusel palutakse kirja panna ka kahju tekitaja: auto number, üksuse nimetus, kaitseväelase või kaitseliitlase nimi.

Teave tekkinud kahjude ja vahejuhtumite kohta palutakse edastada õppuse tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefoni teel 717 1931 või e-postiga aadressile viljar.kurg@mil.ee.

Ühtlasi panevad õppuse korraldajad kõigile südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või kaitseliitlasi või siis helistada häirekeskuse telefonil 112.