Rõuge valla üldplaneeringu algatamise teade

Rõuge vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/36 algatati Rõuge valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneering koostatakse kogu Rõuge valla territooriumile.

Rõuge valla üldplaneeringu eesmärk on kohandada kahaneva rahvastiku tingimustes Rõuge vald ruumiliselt terviklikuks, kvaliteetseks, hästi toimivaks ning säästlikuks elukeskkonnaks, pöörates tähelepanu teenuste kättesaadavusele, maamajandus- ja ettevõtlusalade (taas)elustamisele.

Üldplaneeringuga tuleb lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud need ülesanded, mis on Rõuge valla ruumilise arengu aspektist asjakohased ning tulenevad kohalikust vajadusest.

Üldplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisotsusega saab tutvuda Rõuge valla avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Rõuge vallavalitsuses Rõuge alevikus Ööbikuoru 4.

Lisateavet saab Rõuge vallavalitsusest (Tiina Pettai, planeeringu- ja ehitusspetsialist tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee).