« Tagasi

Rõuge vallavalitsus ootab ettepanekuid tunnustamiseks

Rõuge vallavalitsus ootab kirjalikke põhjendatud ettepanekuid tunnustamiseks:

* Mõniste piirkonnas vapimärgi ja tänukirja kandidaate. Vapimärk antakse välja erilise austusavaldusena ja tänukirja antakse välja tunnustusavaldusena Mõniste piirkonna hüvanguks tehtu eest.

* Rõuge piirkonnas alljärgnevate aunimetuste kandidaate:

1) Rõuge valla elutöö preemia

2) Rõuge valla aukodanik

3) Aasta kohaliku elu edendaja

4) Aasta kultuurielu edendaja

5) Aasta hariduselu edendaja

6) Aasta sportlane või aasta spordielu edendaja

7) Aasta tulevikulootus

8) Aasta tegu

Rõuge valla tunnustuse avaldamise korra ja kriteeriumid leiab internetist aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/408012016001.

* Varstu piirkonnas vapimärgi ja tänukirja kandidaate. Vapimärk antakse välja erilise austusavaldusena ja tänukirja antakse välja tunnustusavaldusena Varstu piirkonna hüvanguks tehtu eest.

Aunimetuste ja tänukirjade saajad kuulutatakse välja piirkondades toimuvatel pidulikel Eesti Vabariigi aastapäeva üritustel.

* Haanja piirkonna kandidaadid aunimetustele esitati Haanja vallale 10. detsemberiks 2017.

* Misso piirkonna aunimetused jagati välja 2017.  aastal septembrikuus valla aastapäeval.

Ettepanekuid oodatakse hiljemalt esmaspäeval 29. jaanuaril 2018 e-kirja aadressile vald@rauge.ee