Sotsiaalteenuste üldinfo

 

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on Rõuge vald kohustatud osutama 13 sotsiaalteenust, lisaks millele võidakse korraldada ka teisi sotsiaalteenuseid.

Kui inimene vajab enda või oma pere toimetulekuks abi, tuleb võtta ühendust oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistiga, kes selgitab välja, millist abi pöörduja toimetuleku raskuse lahendamisel vajab. Seejärel teeb omavalitsus otsuse abi osutamise või mitteosutamise kohta. Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest inimese või pere abivajadusele, st hinnatakse millist ja millises ulatuses abi inimene vajab, et tagada tema igapäevane normaalne toimetulek.

Rõuge vallal on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab omavalitsus (vt kehtivat korraldust sotsiaalteenuste hindade kohta). Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega pereliikmed. Ülalpidamisekohustusega isikud on näiteks abikaasa, täisealine laps, täisealine lapselaps, vanem, vanavanem. Õde, vend, elukaaslane ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamisekohustusega isikud.

Kui pereliikmed ei ole võimelised lähedast sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele igal juhul tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt (kasvõi ajutiselt) enda kanda. Vallal on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.

Medi häirenuputeenus

Medi häirenuputeenus on aidanud üle Eesti alates 2010. aastast peamiselt eakatel ja puuetega inimestel oma kodus kauem ja turvalisemalt iseseisvalt ning väärikalt elada. Kukkumise, terviserikke või muu õnnetuse korral saab abivajaja ööpäev läbi ühe nupuvajutusega juhtunust teada anda ja kiiresti abi kutsuda. Kohapeal on abi osutatud üle 3000 korra, vähemalt 90 tõendatud juhul on häirenuputeenus aidanud inimese elugi päästa. 

Medi häirenuputeenus pakub turvatunnet nii eakale kui ka teile endale. Teenus võimaldab teie lähedasel – kas isal, emal või vanavanemal – end oma kodus turvalisemalt tunda. Õnnetuse, terviserikke või kas või kukkumise korral on abi ühe nupuvajutuse kaugusel. Seda isegi juhul, kui telefoniga abi kutsuda ei õnnestu.

Randmel või kaelas oleva veekindla häirenupuga saab kodus viibides ööpäevaringselt ühendust Medi kõnekeskuse operaatoriga. Operaator räägib abivajajaga käed-vabad hoolekandetelefoni vahendusel, hindab olukorda ning saadab ohu korral appi tuttava ja usaldatava tugiisiku – sugulase, naabri, hooldaja, vajadusel ka kiirabi, päästeameti või politsei. Info edastatakse kontaktisikule ka juhul, kui abivajaja operaatorile ei vasta.

Lisaks häirenupule on võimalik kasutusele võtta ka ravimidosaator. 

Ravimidosaatori põhiomadused on:

  • õige ravim õigel ajal,
  • heli- ja valgussignaal õigetel kellaaegadel,
  • välistab üledoseerimise ja vale ravimi võtmise,
  • kahandab hoolduskulusid,
  • võimaldab pikemat ja väärikat iseseisvat elu.

Lisainfot teenuse hindade kohta ja nõu saab nii eesti kui vene keeles küsida telefonil 661 8181, e-posti aadressil veronika.sevjakova@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee.

Invaru abivahendikeskus

Liikumis- põetus- ja hooldusabivahendid
Invaru Abivahendikeskus
Narva mnt 27a, Tartu
Tel. 6110977
tartu@invaru.ee
Lahtiolekuaeg: E-R 10.00–18.00, L 10.00–14.00