Rõuge valla 2019. aasta aunimetuste ettepanekuid oodatakse 20. detsembrini 2019

Hakkame koguma ideid Rõuge valla tunnustuste jagamiseks!

Nagu ikka, kogume ka selle aasta lõpus kõigi ettepanekuid selle kohta, kes oma selleaastase tegevusega on väärt Rõuge valla tunnustust: elutööpreemiat, aukodaniku tiitlit või aunimetust „Rõuge valla täht". Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. detsembril, tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi 102. aastapäeva pidulikul aktusel 22. veebruaril 2020 Rõuge rahvamajas.

Valla tunnustusega väärtustame inimesi, aga miks mitte ka asutusi ja organisatsioone, kes on oma eriti pühendunud töö või tegevusega jäänud silma ja südamesse, aidanud kaasa oma kodukoha või valla elu edendamisele, teinud midagi enamat kui just peab, astunud sammukese kaugemale, ulatanud esimesena abistava käe … 

Aunimetust „Rõuge valla täht" antakse välja üheteistkümnes kategoorias:

 • aasta kohaliku elu täht,
 • aasta kultuurielu täht,
 • aasta hariduselu täht,
 • aasta külaelu täht,
 • aasta keskkonnatäht,
 • aasta sporditäht,
 • aasta tähtettevõtja,
 • aasta tõusev täht,
 • aasta täheke,
 • aasta seeniortäht,
 • aasta tähttegu.

Lähemalt saab nende kõigi ja tunnustamise avaldamise tingimuste kohta lugeda hindamiskriteeriumitest (artikli lisas).

Tunnustuse avaldamise ettepanekuid ootame 20. detsembrini – võtke juba varakult aega, et märgata ja mõelda. Ettepanekuid saab esitada vallavalitsuse kinnitatud vormil (artikli lisas) e-kirja teel aadressile vald@rauge.ee või tavapostiga aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201.

Tunnustamise kord ja hindamiskriteeriumid

Rõuge valla tunnustuse avaldamise korra alusel tunnustatakse elutööpreemia, aukodaniku nimetusega ja aunimetusega „Rõuge valla täht". Tunnustuste eesmärk on väärtustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Rõuge valla inimeste elukvaliteedi parandamiseks, hariduse, kultuuri ja spordi edendamiseks ning aidanud kaasa valla tuntusele ja heale mainele.

Valla aunimetust „Rõuge valla täht" saab anda välja üheteistkümnes kategoorias: aasta kohaliku elu täht, aasta kultuurielu täht, aasta hariduselu täht, aasta külaelu täht, aasta keskkonnatäht, aasta sporditäht, aasta tähtettevõtja, aasta tõusev täht, aasta täheke, aasta seeniortäht ja aasta tähttegu. 

Elutööpreemia, aukodaniku ja aunimetuste kandidaate võivad esitada kõik asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja üksikisikud ning tunnustused antakse üle Eesti vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul.

Tunnustuse avaldamise ettepanekuid oodatakse reeglina aasta lõpus, jälgige jooksvat infot. Ettepanekuid saab esitada e-kirja teel aadressile vald@rauge.ee või tavapostiga aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, 66201.