Rõuge raamatukogu

Aadress Metsa tn 1, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201
Asub Rõuge rahvamajas
Avatud T,N,R 9-17
L 9-15
Telefon +372 785 9207
E-post rougerk@rauge.ee
Raamatukogu direktor Ülle Siska

 

Rõuge Vallavalitsuse korraldusega 10. juuni 2014 nr 181 on kehtestatud eriteenuste hinnakiri

1. Kehtestada alates 01. juulist 2014. a Rõuge valla allasutustes
eriteenuste eest võetava tasu suurused järgmiselt:


1.1. Paljundusteenus
1.1.1 täiskasvanutel
- formaat A4 0,15 EUR/ lehekülg
- formaat A4 kahepoolne 0,20 EUR/ leht
- formaat A3 0,20 EUR/ lehekülg
1.1.2 õpilastel, üliõpilastel 0,05 EUR/ lehekülg.


1.2. Printimine
1.2.1 täiskasvanutel 0,15 EUR / leht
1.2.2 õpilastel 0,05 EUR / leht


2. Eriteenuse eest ei võeta tasu õpilastelt ja üliõpilastelt, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Rõuge vald ja eriteenuse lehekülgede
arv on alla kümne (10) lehekülje.


3. Tunnistada kehtetuks Rõuge Vallavalitsuse 30. juuli 2010. a korraldus
nr 2-1.3/162