Noorte perede elamumaa

HOONESTUSÕIGUSE MÜÜK
 
Rõuge Vallavalitsus müüb Rõuge alevikus Rahu tn 1  kinnistu hoonestusõiguse 36 aastaks
hinnaga 0,1 eurot/m².
                    
Asukoht                           Rõuge alevik
Katastriüksuse nimi         Rahu tn 1
Kinnistu nr                       2704041
Katastritunnus                 69701:005:0291
Pindala                            2362 m²
Sihtotstarve                     elamumaa 100%
Maa maksustamishind   1510 eurot
 
Nimetatud maa-alale on kehtestatud  detailplaneering, millega saab tutvuda Rõuge vallamajas.
Hoonestusõiguse omandajal on kohustus ühe aasta jooksul saada ehitusluba ja nelja aasta jooksul valmis ehitada kinnistule elamu ning saada kasutusluba. Hoonestaja kohustuseks jääb  elektrivõrgu ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine.
 
Lisainfot saab majandusosakonna juhatajalt Jane Liivilt: tel 5328 4004, majandus@rauge.ee