„Noored Setomaale" toetusskeemist 2017. aastal eraldatud toetuse saajate nimekiri

 

Lähtuvalt maaeluministri 3.10.2016 käskkirjast nr 149 „Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2016. aastal" ja Misso vallavolikogu 28.11.2016 otsusest nr 1-3/40 on Misso vallavalitsus 16. märtsil 2017 välja antud korraldusest nr 2.1-3/48 rahastada „Noored Setomaale" toetusskeemist järgmisi projekte:

Toetuse saaja Tegevus Toetus, eur Omaosalus, eur Projekti lõpp
Maiden Paljak WC ja pesuruumi ehitamine väljaehitamata majaossa 3163,65 1581,86 11.10.2018
Janar Talisainen Katuse vahetus koos vihmaveesüsteemide uuendamise ja rajamisega 4984 2492 10.10.2018
Tauri Mihklisaar Vana eterniitkatuse asendamine uue bituumensindel katusega. Katuseakende paigaldus, katusealuse soojustamine 3687,60 1843,80 10.10.2018
Imre Paas Õhk-vesi soojuspumba tarbeveeboileri ja kütte segamissõlme paigaldus ja ühendamine 4484 5500 10.10.2018

 

Taotlusest väiksemas mahus rahastati:

Toetuse saaja Tegevus Toetus, eur Omaosalus, eur Projekti lõpp
Keit Kukk Maja fassaadi ja vundamendi soojustamine, majale uute akende soetamine ja paigaldamine, majale kolme puidust välisukse soetamine ja paigaldamine 4318,75 2863,16 12.10.2017