Rõuge valla nädalainfo

« Tagasi

Nädal Rõuge vallas: 5.–11. september 2022

Neljapäev, 8. september

Kell 18.00        Kogemuskohvik: projektikirjutamise ABC „Mis imeloom see projekt veel on?" Rõuge rahvamajas, lisainfo.

Reede, 9. september

Kell 18.00        Rõuge uue päästedepoo nurgakivi panek Rõuges Tehnika tänava ehituskrundil, lisainfo.

Kell 19.00        Film „Apteeker Melchior. Viirastus" (Eesti 2022) Suur Muna kohviku kinos, lisainfo.

Laupäev, 10. september

Kell 15.00        III Mehkade Maapäev (laat ja muud tegevused, Kalju Raagi skulptuuri ja mälestuspingi avamine, etendus „Mafalda ja Loreida luu", simman ansambliga Hollarii) Mõniste rahvamaja juures, lisainfo.

Pühapäev, 11. september

Kell 10.00        Rogosi mõisa sügislaat, lisainfo.

Kell 12.00        Laulu- ja tantsuetendus „Kolm hinnapakmist" Rogosi mõisas, lisainfo.

Eelinfo: esmaspäev, 12. september

Kell 18.00        Misso 2023. aasta kodukandipäeva arutelukoosolek Misso rahvamajas, lisainfo.

Tööpakkumised

 • Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi maaspetsialisti ametikoha täitmiseks Kandideerida saab 15. septembrini, lisainfo.
 • Rõuge Noorsootöö Keskus pakub tööd Mõniste piirkonna noorsootöötajale (0,75 kohta). Kandideerida saab 15. septembrini, lisainfo.
 • Mõniste hooldekodu Pihlakobar pakub alates septembri lõpust ajutist tööd koristajale, lisainfo.

Vallavalitsuse teated ja muu info

 • Rõugõ valla sünnüpääväl saa sanna! Rõuge valla sünnipäeva tähistatakse sel aastal avatud saunadega ja saunapeoga. Oma saunaga osalemiseks tuleb saun registreerida hiljemalt 19. septembril, lisainfo.
 • 5.–18. septembrini on uuendatud Rõuge valla arengukava ja selle lisad avalikul väljapanekul. Avalikustamise ajal saab veel esitada ettepanekuid nii arengukavasse kui selle lisadesse. Avalikule väljapanekule järgneb avalik arutelu 21. septembril Rõuge rahvamajas, lisainfo.
 • Rõuge vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Krabi koolimaja. Pakkumusi saab esitada 15. septembrini, lisainfo.
 • Rõuge Vallavalitsus annab teada Rõuge valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 15.08.–16.09.2022. Avalikud arutelud toimuvad oktoobrikuu alguses, lisainfo.
 • Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6. september, lisainfo.
 • Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutuseks andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. september, lisainfo.
 • Maikuust oktoobrini viib Läti uuringufirma SIA Vides Eksperti kõigis Balti riikides läbi maakasutuse ja maapinna statistika uuringut, mis puudutab ka meie vallas asuvaid maatükke, lisainfo.
 • Info vallavalitsuse töötajate puhkuste kohta leiab valla kodulehelt.

Koolitused, konkursid toetusvõimalused ja muu

 • Rõuge ja Antsla valdade ettevõtjate koostööprojekti raames kutsutakse kõiki ettevõtjaid kahe valla vastastikustele ettevõtjate õppereisidele. Rõuge valla ettevõtjatele minnakse külla 21. septembril (registreerimine 14. septembrini) ja Antsla valla ettevõtjatele 28. septembril (registreerimine 21. septembrini), lisainfo.
 • Septembrikuu jooksul saab esitada ideid Rõuge valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse. Ideid oodatakse vallavalitsuse kehtestatud vormil 30. septembriks, ellu viiakse kaks kuni 15 000 eurot maksvat ideed, mis saavad rahvahääletusel enim hääli, lisainfo.
 • Võrumaa Arenduskeskus ja DreamGrow Digital OÜ kutsuvad turismiettevõtjaid 6. septembril algavale internetiturunduse koolitussarjale, lisainfo.
 • 15. augustist 15. septembrini käib Rõuge valla perede elamumaa konkurss, millega antakse peredele võimalus soetada sümboolse hinnaga elamumaa krunt oma kodu rajamiseks Rõuge alevikku, lisainfo.
 • KredEx kutsub korteriühistute esindajaid 13. septembril infopäevale, kus räägitakse KredExi toetustest, laenudest ja käendustest. Registreerimine hiljemalt 12. septembril, lisainfo.
 • Kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub kõiki kogukondi esitama oma väärtuspõhiste ürituste ideid Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi. Taotlusvoor on avatud 15. septembrini, lisainfo.
 • LHV pank toetab kohalikke kogukondi, kes soovivad ehitada või taastada mõne unarusse jäänud hoone või objekti, mis tooks inimesed kokku ja pakuks neile uut väärtust. Ideid oodatakse kandideerima 27. septembrini, lisainfo.
 • 1. oktoobrini saab esitada taotlusi Rõuge valla mittetulundustegevuse vooru. Toetust antakse omaalgatuslikuks ja mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toetab valla elukeskkonna arengut ja parandab valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega, lisainfo.
 • 3. oktoobrini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, lisainfo.

Anname hoogu!

 • Luutsniku külaselts valmistab ette koduloolise raamatu „Ühe kogukonna mitu nägu" väljaandmist ning palub toetajate abi raamatu valmimiseks nii rahaliselt kui erinevate materjalidega (pildid, lood). Rahalise annetuse saab kanda külaseltsi arvelduskontole Swedbankis (EE552200221079439151 – MTÜ LUUTSNIKU KÜLASELTS, selgitus: RAAMAT), lisainfo.
 • MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed palub lahkete inimeste ja ühenduste abi uue päästedepoo ehitamise toetuseks. Ehitust saab toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767 (selgitus: Rõuge päästedepoo ehituseks), lisainfo.
 • Rõuge Maarja kogudus palub toetajate abi kirikutorni tippu käiva kuke ja muna valmistamiseks. Annetada saab annetuskastidesse Rõuge Coopi kaupluses ja perearstikeskuses või tuues annetuse koguduse kantseleisse, aga ka otse arveldusarvele SEB pangas EE501010402007421005 (EELK Rõuge Maarja kogudus, märksõna KUKK), lisainfo.

Algava hooaja huvitegevusest (täieneb)

 • Misso rahvamajas alustatakse vähemalt kuue paari huviliste olemasolul seltskonnatantsu kursust. Registreerimine kuni septembrikuu lõpuni, lisainfo.
 • Misso rahvamaja Line-tantsurühm alustab hooaega kolmapäeval, 12. oktoobril kell 17 Misso rahvamajas.
 • Misso rahvamaja mälumänguhooeag algab pühapäeval, 9. oktoobril kell 11 Misso rahvamajas, lisainfo.
 • Misso rahvamaja eakate tantsurühm Meelespea ootab oma ridadesse uusi tantsijaid, lisainfo.
 • Rõuge rahvamaja talvine 10-etapiline mälumängusari algab 20. septembril kell 19, lisainfo.
 • Koolide juures tegutsevate huviringide kohta saab infot meie koolidest.

Näitused, muuseumid ja külastuskohad

Rõuge valla raamatukogudes:

 • Haanja raamatukogu lugejad saavad kasutada pakiautomaadi põhimõttel toimivat raamatukappi, lisainfo.
 • Sel nädalal on puhkuse tõttu suletud Viitina raamatukogu. Vaata kõigi Rõuge valla raamatukogude tänavusi puhkuseaegu SIIT.

Haanja raamatukogu

 • 31. oktoobrini „Valik retsepte: mida teha õuntega ja seentega?" – väljapanek hoidise- ja retseptiraamatutest, kust leiab ideid, kuidas kasutada koduaias olevaid õunu ja metsas leiduvaid seeni.
 • 31. oktoobrini „Tõnu Õnnepalu 60" – väljapanek Tõnu Õnnepalu loomingust. Tõnu Õnnepalu (kirjanikunimega ka Emil Tode ja Anton Nigov) on sündinud 13. septembril 1962 Tallinnas Nõmmel. Ta on eesti proosakirjanik, luuletaja ja tõlkija.
 • 31. oktoobrini „Minu esimesed tarkuseraamatud" – väljapanek lastele.
   

Krabi raamatukogu

 • 30. septembrini „Stephen King 75" – väljapanek Stephen Kingi raamatutest. Ta on sündinud 21. septembril 1947 Portugalis. Stephen King on USA ulme- ja õudusulmekirjanik.

Kuutsi raamatukogu

 • 30. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – raamatunäitus tutvustab tiitlikandjaid meie looduses.

Luutsniku raamatukogu

 • 12. detsembrini Lugemisbingo!
 • 30. detsembrini „Luutsniku raamatukogu 105" – ajalugu sõnas ja pildis.

Misso raamatukogu

 • 15. septembrini „Minu kodu ootab remonti ..." – remontimist abistavate raamatute väljapanek, ideede generaator.
 • 25. septembrini „Suvi kestab veel …"  suvelugemist eesti autoritelt.
 • 15. detsembrini „Püha puu – pihlakas" – pihlakas on 2022. aasta puu

Mõniste raamatukogu

 • 31. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – fakte ja jutte valitute kohta.

Nursi raamatukogu

 • Septembrikuus saab vaadata järgmisi väljapanekuid: „Luise Vaher 110", „Einar Sanden 90", „Tõnu Õnnepalu 60", „Ülle Kauksi 60", „Mari Saat 75", „Mattias Johann Eisen 165", „Hilja Valtonen 125".
 • 31. detsembrini raamatunäitused „2022. aasta lind – Metskurvits", „2022. aasta loom – Pruunkaru", „2022. aasta puu – Pihlakas".

Ruusmäe raamatukogu

 • 10. septembrini „Koolikell kutsub…" – näitusel on kooliteemalised raamatud lastele.
 • 31. detsembrini „Ruusmäe raamatukogu 100".

Rõuge raamatukogu

 • 30. septembrini „Teeme remonti suvel" – remondiraamatute väljapanek.
 • 30. septembrini „Ravime ennast terveks ravimtaimedega" – välja on pandud ravimtaimede raamatud.
 • 1. oktoobril Rõuge raamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine – raamatukogu juubeli tähistamine koos külalistega, külalisesineja Erki Koort.
 • 15. oktoobrini Marie Under „Taevaminek: legend" – valik Marie Underi luuletusi.

Varstu raamatukogu

 • 30. septembrini „Elust ja loomingust: Mari Saat 75 ja Tõnu Õnnepalu 60" – väljapanekuga tähistame kahe Eesti kirjaniku tähtpäevi.Säde on Tõnu Õnnepalu sõnul väga oluline. Tema sõnul võib küll kirjutada, ent kui puudub säde, tundub kõik kirjapandu elutu. "Kirjutamine sunnib kuskilt elu üles otsima."
 • 31. oktoobrini „Valguse, varjude ja värvide võlu" – raamatunäitus tutvustab kunstiloome põhitõdesid. Leidke tehnika, mis köidab, ja püüdke sügise värvimängud lõuendile või paberile. Maali seinale riputades või sõbrale kinkides rõõmutsete oma kunstiande üle. Tabavalt on öeldud, et üks pilt on väärt tuhat sõna. 
 • 31. detsembrini „Aasta 2022 tegijad looduses" – raamatunäitus pakub võimalust tutvuda järjekordsete tiitlikandjatega meie looduses.
 • 31. detsembrini „Varstu puudutusega" – kodulooline püsinäitus teeb tuttavaks piirkonna ajalooga ja annab ülevaate autoritest, kes on end Varstu kultuurilukku kirjutanud.

Alaveski loomapark on külastamiseks avatud ainult eelneval kokkuleppel, lisainfo.

Filmi Vargamäe külastuskeskus on avatud N–P kell 10–17, lisainfo.

Mõniste talurahvamuuseum on avatud E–P kell 10–17. Külastada saab erinevaid haridusprogramme, lisainfo.

Rogosi mõisa muuseumitoad on suvel avatud T–L kell 12–18, samal ajal avatud ka mõisa kohvik. Pühapäeviti kell 14 ja 15 giidituurid, lisainfo. Mõisa ümbruses ja pargis saab jalutada igal ajal ja ilma ette teatamata.

RMK Pähni külastuskeskus on avatud K–R kell 11−16 ning ettetellimisel, lisainfo.       

Rõuge kunstikuur on selleks hooajaks suletud.

Rõuge Ööbikuoru infokeskus ja käsitöö müük on selleks hooajaks suletud.

Suure Munamäe vaatetorn on avatud iga päev kell 10−17, lisainfo.