Rõuge valla nädalainfo

« Tagasi

Nädal Rõuge vallas: 10.–16. aprill 2023

16. aprillini on käimas Uma Meki kohvikute ja restoranide nädal, mille raames saab toiduelamusi nautida ka Rõuge valla kolmes kohas: Pullijärve kohvikus Missos, Suure Muna kohvikus Haanjas ning restoranis Andreas Rõuges, lisainfo.

Kolmapäev, 12. aprill

Kell 14.00        Kahel käel vihtlemise koolitus Rõuge rahvamajas (projekt SANNA!), lisainfo.

Reede, 14. aprill

Kell 19.00        Film „Vetelkõndija" (Eesti 2023) Suure Muna kohviku kinos, lisainfo.

Laupäev, 15. aprill

Kell 12.00        XX Võrumaa maateatripäev Rogosi mõisas, lisainfo.

Tööpakkumised

Rõuge Koostöökeskus ootab oma meeskonda logopeedi. Kandideerima on oodatud ka logopeedia üliõpilased, lisainfo.

Vallavalitsuse teated ja muu info

 • Vallavalitsus kuulutas välja 2. maini kestva perede elamumaa konkursi – Rõuge alevikus Rahu tn 1 asuva kinnistu hoonestusõiguse müügi soodsatel tingimustel, lisainfo.
 • Misso sotsiaalkeskuses on vabu kohti. Oodatud on uued elanikud, võimalik kasutada ka 2-kohalist tuba, lisainfo.
 • Aprillis toimuvad taas traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatused üle kogu maakonna. Rõuge valla territooriumil on esimesed peatused reedel, 13. aprillil, lisainfo.
 • Maa-amet teeb tänavu aeromõõdistuslende Eesti lõunapoolses osas. Ameti töötajad alustavad pildistatavatel aladel maastikupunktide markeerimist valgete kileruutudega, lisainfo.
 • Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab inimestele meelde, et lemmikloomi tuleb vaktsineerida marutaudi vastu, lisainfo.
 • Rõuge jäätmejaamas ei võeta enam vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Lähimad ehitus- ja lammutusjäätmete tasu eest ära andmise kohad on Umbsaares, Võrus ja Vastseliinas; Umbsaarest saab ka konteineri koju tellida, lisainfo.
 • Riik pakub Justiitsministeeriumi lepinguliste partnerite kaudu tasuta või soodustingimustel õigusnõustamist erinevatele elanikkonna rühmadele, lisainfo.
 • Rõuge vallavalitsus on valla avalikult kasutatavatel teedel kehtestanud massipiirangu enam kui 8-tonnise registrimassiga sõidukitele, lisainfo.
 • Rõuge valla elanikud saavad kasutada sotsiaaltranspordi teenust. Selle klientideks on Põlva ja Võru maakonna inimesed, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu ei saa kasutada ühistransporti ning kelle abivajaduse on hinnanud kohalik omavalitsus, lisainfo.
 • Info vallavalitsuse töötajate puhkuste kohta leiab valla kodulehelt.
 • Nursipalu harjutusvälja kasutamise graafikut selleks nädalaks saab näha SIIT.

Koolitused, konkursid, toetusvõimalused ja muu

 • SA Rõuge valla turism kuulutas välja konkursi Ööbikuoru külastuskeskusele operaatori leidmiseks. Kandideerida saab 17. aprillil kella 17-ni, lisainfo.
 • Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid. Kandidaate saab esitada hiljemalt 18. aprilliks, lisainfo.
 • SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks. Ettepanekuid saab esitada 24. aprillini, lisainfo.
 • MES nõuandeteenistus korraldab enne peagi algavat pindalatoetuste taotlusvooru 16 infopäeva 2023. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise nõuete tutvustamiseks, lisainfo.
 • Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kuulutas 28. aprillini välja käsitöötoodete konkursi teemal „Latsõlik ja lustilinõ", lisainfo.
 • Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu. Sel aastal on taotluse esitamise tähtaeg 4. aprillist kuni 2. maini, lisainfo.
 • Eesti Täiskasvanute Koolitamise Assotsiatsioon ANDRAS kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Ettepanekuid saab esitada 23. maini, lisainfo.
 • Kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub kõiki Lõuna-Eesti ettevõtjaid liituma Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikuga, lisainfo.

Anname hoogu!

 • MTÜ Luutsniku Külaselts soovib heade toetajate abiga anda välja piirkonna koduloolist raamatut „Ühe kogukonna mitu nägu". Rahalist toetust kogutakse teose toimetamiseks, kujundamiseks ja trükkimiseks, lisainfo.
 • Lükkä taastatud metsavennapunker vajab remonti. Selleks kogutakse annetusi MTÜ Nursi Tegusad arvelduskontole EE024204278622239304 (selgitusse: PUNKER), lisainfo.
 • Haanja puhke- ja spordikeskus pakub kõigile suusasõpradele võimalust toetada Haanja suusaradade hooldamist, lisainfo.
 • MTÜ Varstu Lasteaed-Kool soovib lasteaia Sipelgas 55. aastapäevaks rajada sealsele õuealale ronimisatraktsiooni „Laev", milleks kogutakse toetust. Vabalt valitud summas ülekande saab teha MTÜ Varstu Lasteaed-Kool arveldusarvele EE472200221065504566 Swedbank, lisainfo.
 • MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed palub lahkete inimeste ja ühenduste abi uue päästedepoo ehitamise toetuseks. Ehitust saab toetada, tehes ülekande MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed arvelduskontole EE242200221050059767 (selgitus: Rõuge päästedepoo ehituseks), lisainfo.

Huvitegevus, raamatukogud, näitused ja külastuskohad

 • Info huvitegevuse kohta Rõuge vallas 2022/23. hooajal leiab valla kodulehelt aadressilt rougevald.ee/huvitegevus.
 • Info näituste ja ürituste kohta Rõuge valla raamatukogudes leiab Võrumaa keskraamatukogu kalendrist.
  • Alates 10. aprillist on Varstu raamatukogu kolimise tõttu ajutiselt suletud.
  • Kolmapäeval, 12. aprillil on Rõuge raamatukogu suletud.
  • Luutsniku Raamatukogu on sel kuul avatud 10. ja 24. aprillil.
  • Ruusmäe raamatukogu on 25.–28. aprillil suletud inventuuri tõttu.
  • Viitina raamatukogu on sel kuul avatud 10.–11. ja 24. aprillil, võimalusel ka 17. aprillil.
 • Alaveski loomapark on külastamiseks avatud ainult eelneval kokkuleppel, lisainfo.
 • Filmi Vargamäe külastuskeskus on enne uue hooaja algust veel suletud.
 • Haanja puhke- ja spordikeskuses saab veel suusatada, lisainfo.
 • Mõniste talurahvamuuseum on talvehooajal avatud E–R kell 10–14. Külastada saab erinevaid haridusprogramme, lisainfo.
 • Rogosi mõisas saab ettetellimisel giidiga ringkäike, toitustust, majutust ning võimalust korraldada üritusi, lisainfo. Mõisa ümbruses ja pargis saab jalutada igal ajal ja ilma ette teatamata. Rogosi mõisas on iga päev kell 10–17 avatud Asta Tammsalu käsitöö- ja nukunäitus.
 • RMK Pähni külastuskeskus on avatud K–R kell 11−16 ning ettetellimisel, lisainfo.
 • Rõuge kunstikuur on enne uue hooaja algust veel suletud, lisainfo.
 • Rõuge rahvamaja fuajees on T–R kell 9–17 ja L kell 9–15 avatud kohaliku kunstniku Anu Lehtonen-Kurvitsa maalinäitus-müük „Üks hetk", lisainfo.
 • Rõuge Ööbikuoru infokeskus ja käsitöö müük on avatud nädalavahetustel. Käimas on konkurss uueks hooajaks infokeskusele toitlustust pakkuva operaatori leidmiseks, lisainfo.
 • Suure Munamäe vaatetorn on avatud iga päev kell 10–20. Tornis on avatud müstiline kogemusnäitus Haanimaa rahva identiteedist, eluviisist, pärimusest ning loodusega kooskõlas elamisest, lisainfo.