MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Aadress: Tehnika tn 12 , Handimiku küla, Rõuge vald , 66213
Juhatus: Jaanus Kõiv, Jaanus Kann, Kalvi Kõva
Kontakt: 505 3143 (Olev Mõttus); raugehaldus@rauge.ee  Facebooki-leht.

Peamised tegevussuunad:

Tuleohutusalane ennetus- ja päästetöö piirkonnas. Kogukondlikku elu elavdavad tegevused ja kogupereürituste korraldamine ning koostöö teisteorganisatsioonidega: iga-aastase Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja korraldamine, talvised jää- ja lumerajasõidud ning radade valmistamine ja hooldus, lahtiste uste päevad depoos, jääväljaku valmistamine jne.

Viimased projektid

2017

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) kogukondliku turvalisuse 2017. aasta taotlusvooru toel said pritsimehed taas natuke võimekamaks, avatumaks ja nähtavamaks!

  1. Soetasime oma autodele kaks kutseliste päästjate tehnikaga samaväärset navigeerimissüsteemi.
  2. Lasime oma noorliikmetele õmmelda viis komplekti päris päästjate vormiriietust imiteerivaid riideid, millega osaleda meie huvialaringides ja teha end nähtavaks üritustel.
  3. Tellisime suure telgi, millel on peal Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste sümboolika. Sellega saame iga ilmaga väljas olla ning oma tegevusi tutvustada ja seeläbi teha rohkem ennetustööd.

Projekti tulemusel on Rõuge ja selle ümbruse kogukonnad senisest turvalisemad, erinevad vanuse- ja huvirühmad on kaasatumad; elanikud on teadlikumad päästeala vabatahtlike tegevusest, suutlikkusest ja võimalustest. Rõuge vabatahtlik päästekomando on võimekam ning tehniliselt kaasaegsem; on olemas kutseliste päästeüksustega samaväärne navigeerimissuutlikkus.

AITÄH, KÜSK!

2016

Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) aitas MTÜ-l Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed päästjate kaitsevarustust muretseda, et tagada seeläbi pakutava teenuse kvaliteet, tuletõrjujate turvalisus ning organisatsiooni jätkusuutlikkuse tõus.

Projekti „Rõuge abikomando varustatuse parandamine" raames soetati viis komplekti uusi, nõuetele vastavaid tulekustutusriideid, mille tarnis vabatahtlikele OÜ Interfire.

Olgu siinjuures mainitud, et päästevarustus ei ole odavate killast. Ühe kustutusriiete komplekti maksumuseks kujunes hanke käigus 630 eurot.

Pildil demonstreerivad päästekomando ees uut kaitseriietust Rõuge priitahtlikud pritsimehed Joel Sarik (paremalt), Uno Orgla ja Enn Raudsepp. Foto: Olev Mõttus