Lapsehoiuteenus

 

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut, töötamist või lapse erivajadusest tuleneva hoolduskoormuse vähendamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Rõuge valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rõuge vald ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist. Raske ja sügava puudega lapse puhul hinnatakse teenuse vajadust igal lapsel eraldi.