Rõuge vallavalitsuse 2023. aasta hanked

Hanketeade 10/2023

Haanja külas Harjomäe ja Taltsi-Mäe detailplaneeringu koostamine

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Kariina Nesenko (520 6945, kariina.nesenko@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.12.2023 kell 9.00

Laadi alla hanke dokumendid:

 

Hanketeade 9/2023

Volikogu istungi otseülekannete korraldamine

Kontaktisik: vallasekretär Mairi Raju-Toots (5780 7150, mairi.rajutoots@rougevald.ee)

Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.11.2023

Laadi alla pakkumuse kutse

 

Hanketeade riigihangete registris

Rõuge valla Haanja ja Misso piirkonna lumetõrjetööde teostamine 2023/2024

Viitenumber: 271179

Viide: Riigihangete register 5.2.5 (riigihanked.riik.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.10.2023

 

Hanketeade 8/2023

Ruusmäe, Mäe tee 1 korterite nr 2 ja 10 parendustööd

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Uno Kangro, abivallavanem (5328 4004, uno.kangro@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.09.2023

Hankelepingu täitmise tähtaeg hilisemalt 27.10.2023.

Laadi alla hanke dokumendid:

 

Hanketeade 7/2023

Ruusmäe, Mäe tn 2 korterite nr 5 ja 10 parendustööd

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Uno Kangro, abivallavanem (5328 4004, uno.kangro@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.07.2023

Hankelepingu täitmise tähtaeg hilisemalt 8 nädalat lepingu sõlmimisest

Laadi alla hanke dokumendid:

 

Hanketeade 6/2023

Rõuge alevikus Hariduse tn vee- ja kanalisatsioonitrassi tööprojekti koostamine

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Lisainfo: Uno Kangro, abivallavanem (5328 4004, uno.kangro@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.05.2023

Hankelepingu täitmise tähtaeg 01.07.2023

Laadi alla hanke dokumendid:

 

Hanketeade 5/2023

Rõuge valla objektide küttepuudega varustamine 2923/2024 kütteperioodiks

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Rõuge piirkonnas: Olev Mõttus, 505 3143, olev.mottus@rougevald.ee)
Misso-Haanja piirkonnas: Jüri Kukk, 5301 7901, juri.kukk@rougevald.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2023 

Laadi alla ettepanek pakkumuse tegemiseks.

 

Hanketeade 4/2023

Projekti  „Kodu Tuleohutuks  2023" raames Rõuge vallas teostatavate kodude elektripaigaldiste rekonstrueerimistööd

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Olev Mõttus, haldusspetsialist (505 3143, olev.mottus@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.03.2023

 

Hanketeade 3/2023

Projekti  „Kodu Tuleohutuks  2023" raames Rõuge vallas teostatavate  küttekollete rekonstrueerimistööd

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Olev Mõttus, haldusspetsialist (505 3143, olev.mottus@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.03.2023

 

Hanketade 2/2023

Omanikujärelevalve teenus riigihankele "Suure Munamäe vaatetorni välialade ja siseekspositsiooni tööde lõpetamine"

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: Uno Kangro, abivallavanem (5328 4004, uno.kangro@rougevald.ee)

Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.02.2023

Laadi alla hanke dokumendid:

Hanketeade 1/2023

Rõuge alevikus Andre-Aotähe katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine

Hanke liik: väikehange

Lisainfo: vald@rougevald.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.02.2023

Laadi alla hanke dokumendid: