Hanked ja konkursid 2017

HANKETEADE  16 /2017

Hanke nimetus: Liiklusmärkide nr 641 Kohanimi „RÕUGE VALD" valmistamine   ja  paigaldamine  riigiteede äärde.

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9. 01.2018  kell 15.00

 

 

HANKETEADE  15/2017

Hanke nimetus: Rõuge jäätmejaama laiendus

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.12.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 14/2017

 

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06.10.2016 kell 16.00

 

 

HANKETEADE 13/2017

Hanke nimetus: Rõuge valla kolme teelõigu remonditööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2017  kell 15.00

 

 

HANKETEADE 12/2017

Hanke nimetus: Elektriühenduseta valgustite paigaldamine bussipeatustesse

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 11/2017

Hanke nimetus: Rõuge jäätmejaama laiendus

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.08.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE  10/2017

Hanke nimetus: Treeningvahendite soetamine

Asjade ost

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.08.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 9/2017

Hanke nimetus: Tehnika tänava remonditööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.08.2017  kell 15.00

 

 

HANKETEADE 8/2017

Hanke nimetus: Puistematerjali tarne ja vedu valla teede katendite osaliseks remondiks

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2017  kell 15.00

 

 

 

HANKETEADE 7/2017

Hanke nimetus: Rõuge valla õpilasliin nr 2

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2017  kell 14.00

 

 

 

Hoonestusõiguse konkursi teade ettevõtjatele

 

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi Rõuge vallas Handimiku külas asuvale Tehnika tn 16 katastriüksusele hoonestusõiguse seadmiseks.

Pindala 2513 m2, sihtotstarve 95% tootmismaa ja 5% ärimaa. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 9.90 eurot (2,5% maa maksustamishinnast).

Nimetatud maa-alale on kehtestatud detailplaneering, millega saab tutvuda vallamajas.

Hoonestusõiguse omandajal lasub kohustus peale hoonestusõiguse lepingu sõlmimist viie aasta jooksul valmis ehitada ja saada kasutusluba tootmishoonele. Hoonestaja peab olema nõus isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi kasuks alajaama rajamiseks asendiplaanil toodud asukohta. Alajaamale vajamineva maa suurus on ca 90 m2. Hoonestaja kohuseks jääb mahasõidutee ehitamine ja elektrivõrguga liitumine. Vee ja kanalisatsiooni ühendused on välja ehitatud kinnistu piirini, sealt trasside edasi rajamise kohustus on hoonestajal. Kui hoonestusõiguse omandaja täidab ehituskohustuse, on hoonestusõiguse omandajal õigus kinnistu välja osta hinnaga 0,1 eurot/ m2 või jätkata hoonestusõigusega tähtajaga 36 aastat. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust koormata hüpoteegiga. Hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga on vajalik kinnistuomaniku notariaalselt tõestatud nõusolek.

 

Pakkumine tuleb esitada vastavalt kinnitatud avalduse vormile.

Pakkumisest osavõtu tasu on 30 eurot, mis tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse kontole

EE231010402006965009 SEB pank või EE662200221019920141 Swedbank.

Avaldus tuleb esitada Rõuge Vallavalitsusele hiljemalt 04. augustiks 2017 kella 14.00-ks.

 

ASUKOHASKEEM JA KONKURSI AVALDUS:

Tehnika tn 16 asukohaskeem

Hoonestusõiguse konkursi avaldus.docx

 

Lisainfo Tiit Toots tel 517 6261

 

 

 

 

HANKETEADE 6/2017

Hanke nimetus: Rõuge nimemonumendi valmistamine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee; 517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.06.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 5/2017

Hanke nimetus: Viitina tänavavalgustuse laiendamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.05.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 4/2017

Hanke nimetus: Rõuge Ööbikuoru maastikuarendus

Teenuse hange

Hanke liik: Avatud ideekonkurss

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.05.2017 kell 10:00

Dokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas

Viitenumber 184902

 

 

 

Rõuge Kommunaalteenus OÜ HANKETEADE 2 /2017

Hanke nimetus:  Rõuge soojavõrgu rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Enn Raudsepp, raugekommunaal@gmail.com,   5560 1366

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 5.04.2017 kell 14:00

 

 

HANKETEADE 3/2017

Hanke nimetus: 2017/2018. aasta valla hoonete küttepuudega varustamine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse.

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:
Viitina koolihoone   120 rm (ruumimeeter)
Rõuge rahvamaja   100 rm
Nursi külakeskus – 50 rm

Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 20.06.2017. 

Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide lõikes (vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile). Hind peab sisaldama  kõiki makse.

Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 31. märtsiks kella 14.00 Rõuge vallamajja (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201)  varustatuna märksõnaga "Küttepuude hange".

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.03.2017 kell 14.00

 

 

HANKETEADE 2/2017

Hanke nimetus: Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.03.2017 kell 14.00

 

 

HANKETEADE 1/2017

Hanke nimetus: Nursi külakeskuse osaline renoveerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.02.2017  kell 14.00

 

 

Rõuge Kommunaalteenus OÜ HANKETEADE 1/2017

Hanke nimetus:  Rõuge soojavõrgu osaline rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Enn Raudsepp, raugekommunaal@gmail.com,   5560 1366

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.03.2017 kell 14:00