Hanked ja konkursid 2015

HANKED JA KONKURSID 2015

HANKETEADE 23/2015

Hanke nimetus: Rõuge Ööbikuoru vaatetorni projekteerimine ja ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.01.2016  kell 14.00

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 22/2015

Rõuge Ööbikuoru külastsukompleksi korrastamise ja kaasajastamise eelprojekti koostamine

Teenuse hange (projekteerimine)

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Viivika nagel, viivika@rauge.ee; 785 9322

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9.12.2015 kell 14.00.

.................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 21/2015

Tahvelarvutite ja tarkvaralitsentside soetamine Rõuge Vallavalitsusele

Asjade ost

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2015 kell 14.00

..................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 20/2015

Hanke nimetus:  Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava 2016–2026 koostamine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   20.10.2015 kell 16.00

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 19/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri  ja Võru mnt piirkonda).

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 18/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 17/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 16/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 15/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa,Karaski, Paeboja, Haabsilla,Riiitsilla, Kaugu, Viliksaare küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 14/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 13/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve,  Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 12/2015

Nursi kooli tee (6970051) tänavavalgustuse rajamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.09.2015 kell 14.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 11/2015

Hanke nimetus: Viitina külas oleva naftalao lammutamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.09.2015 kell 14.00

 

...................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 10/2015

Hanke nimetus: Suuregabariidiliste jäätmete käitlemine Rõuge jäätmejaamas

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange 

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.08.2015 kell 14.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 9/2015

Hanke nimetus: Rõuge valla teede remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange 

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.08.2015 kell 15.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 8/2015

Hanke nimetus: Rõuge valla kahe mustkattega teelõigu remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.07.2015 kell 14.00

 

...................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 7/2015

Hanke nimetus: Rõuge aleviku videovalvesüsteemi I etapp

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee; 517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.06.2015 kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni 19.06.2015 kell 16.30

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 6/2015

Hanke nimetus:  Puistematerjali tarne ja vedu valla teede katendite osaliseks remondiks

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2015 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  28.05.2015 kell 16.00

...............................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 5/2015

Hanke nimetus:  Harrastuskalapüüdjate püügiplatvormi rajamine Rõuge Suurjärve

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.05.2015 kell 13.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  05.05.2015 kell 16.00

 

..............................................................................................................................................................................

Hanketeade  4/2015

Austatud ettevõtja!

Rõuge Vallavalitsus kutsub teid osalema 2015/2016  aasta valla hoonete  küttepuudega varustamise hankel.  Ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse.

 

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:

Viitina koolihoone   - 100 rm (ruumimeeter)

Rõuge rahvamaja  - 100 rm

Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 01.07.2015.

Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide lõikes.

(vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile).

Hind peab sisaldama  kõiki makse. Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 15. aprilliks kella 10.00

Rõuge Vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201,  varustatuna märgusõnaga "Küttepuude hange"

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Info tel. 5176261

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 3/2015

Hanke nimetus:  Arvutikomplektide ja tarkvaralitsentsi  soetamine Rõuge Vallavalitsusele
Asjade ost
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.03.2015 kell 15 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni  27. 02. 2015 kell 16.00.

................................................................................................................................................................................

 
VALLAVARA MÜÜK

Rõuge Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmise vara:


1. Traktor T 150K (mootoririkkega), registreerimisnumber 9693EX, ehitusaasta 1984, alghind 1200 eurot;

 

 

2. Teehöövel DZ99 (remonti vajav), registreerimisnumber 3776ET, ehitusaasta 1986, alghind 1500 eurot;

 

 

3. Ekskavaator PEA 1,0 (remonti vajav), registreerimisnumber 9695EX, ehitusaasta 1989, alghind 1300 eurot.

 

Osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tuleb tasuda enne kirjaliku pakkumise esitamist vallavalitsuse kassasse või valla pangakontole EE231010402006965009 või EE662200221019920141.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus (märgusõna "Vallavara" ja vastava tehnika nimetus) hiljemalt 6. veebruariks kell 16.00 Rõuge Vallavalitsusele, aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa.


Müüdava varaga kohapeal tutvumiseks võtta ühendust abivallavanem Olev Mõttusega tel
505 3143,  e-post: olev@rauge.ee.

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 2/2015

Hanke nimetus:  Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.01.2014 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  23.01.2014 kell 16.00

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 1/2015

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru tuulegeneraaroriga vaatetorni avariilise olukorra likvideerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.01.2014 kell 13.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  20.01.2014 kell 16.00

................................................................................................................................................................................