Rõuge vallavalitsuse 2021. aasta hanked

Hanketeade 2/2021

Vahendite soetamine huvihariduse- ja tegevuse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks

Hanke liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange

Hange on jaotatud erinevateks osadeks, pakkuja võib teha pakkumise ühele või mitmele osale.

Hanke sisu: lauatennise välilaudade, FatBike'de ja tõukerataste soetamine.

  • OSA 1 – 5 lauatennise välilauda
  • OSA 2 – 10 FatBike maastikuratast
  • OSA 3 – 10 tõukeratast

Kontaktisik: Airi Parv (noorsootoojuhataja@rauge.ee, 5340 3309)

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.02.2021

 

Hanketeade 1/2021

Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal

Viitenumber riigihangete registris: 231671

Hanke liik: avatud hankemenetlus

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.02.2021 kell 9.00