Rõuge vallavalitsuse kontaktid

Rõuge Vallavalitsus

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik

Rõuge vald 66201
Võru maakond

Tel +372 785 9312

Mob +372 5565 0450

Valla ametlik e-posti aadress: vald@rauge.ee

 

Rõuge Vallavalitsuse registrikood on 77000217

E-posti aadress arvete saatmiseks: arved@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse pangakontod:
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE902200221068425529

Rõuge vallamaja ning teenuskeskuste lahtiolekuajad

Rõuge vallamaja

E–N 8.00–17.00

lõuna 12.00–12.30

R 8.00–14.00

Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik

 

 

 

Teenuskeskused

E–N 8.00–17.00

lõuna 12.00–12.30

R 8.00–14.00

Haanja teenuskeskus: Võru tee 15, Haanja küla

Misso teenuskeskus: Tsiistre tee 3, Misso alevik

Mõniste teenuskeskus: Mendise, Mõniste küla

Varstu teenuskeskus: Järve 1, Varstu alevik

 

Rõuge vallavalitsuse ametnikud ja teenistujad

Ametinimetusel klõpsates avaneb ametijuhend.

Vallavalitsuse töötajate ning hallatavate asutuste juhtide puhkused leiab vallamaja kalendrist.

Nimi ja ametinimetus  Haridustase ja eriala  Kontaktinfo

Rein Loik

Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase

Majandusküberneetika

501 9394, rein@rauge.ee

Mailis Koger

Vallavanem

(teenistussuhe peatatud)

 Magistrikraad
 Õigusteadused

 
Vallakantselei    

Eve Mändmaa

Vallasekretär

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Rahandus ja krediit
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus

785 9233, vallasekretar@rauge.ee

Siiri Mõttus

Vallasekretäri abi

 Bakalaureusekraad
 Halduskorraldus
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus
785 9312, vallasekretariabi@rauge.ee

Ailen Paas

Kantselei spetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organiseerimine

5565 0450, kantseleispetsialist@rauge.ee

Karin Meister

Arhivaar

 Keskeriharidus
 Agronoomia

5813 3771, arhiiv@rauge.ee

Annika Paavel 

Personali- ja andmekaitsespetsialist

 Magistrikraad
 Õigusteadused
5565 0450, personal@rauge.ee

Maire Kulla

Õigusspetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Õigusteadused
 5565 0450, oigus@rauge.ee
Finantsosakond    

Katrin Urbanik

Finantsosakonna juhataja

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Ökonoomika ja juhtimine

785 9352, fin@rauge.ee

Kaja Juhanson

Pearaamatupidaja

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Raamatupidamine
785 9352, pearaamat@rauge.ee

Liia Eskla

Raamatupidaja

  787 8898, kultuurraamat@rauge.ee

Maiu Toom

Raamatupidaja

  785 9352, haridusraamat@rauge.ee

Tiia Kukk

Raamatupidaja 

  785 6142, haldusraamat@rauge.ee
Arendusosakond    

Aira Udras

Arendusosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
5388 4943, arendusjuhataja@rauge.ee

Anneli Piigli

Ettevõtlus- ja projektispetsialist

 Keskeriharidus 
 Turismikorraldus
516 9476, ettevotlus@rauge.ee

Ruuta Ruttas-Küttim

Projektispetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Haldusjuhtimine

520 6945, projekt@rauge.ee

Viivika Nagel

Kommunikatsioonispetsialist

 Keskharidus

5346 5809, kommunikatsioon@rauge.ee

Lauri Siska

IT-spetsialist

  5309 4117, it@rauge.ee
Majandusosakond    

Jane Liiv

Majandusosakonna juhataja

 Rakenduslik kõrgharidus
 Majandusarvestus
5328 4004, majandus@rauge.ee

Heidi Normann

Maaspetsialist

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Maakorraldus

5330 0711, maaspetsialist@rauge.ee

Krislyn Prants

Planeeringu- ja ehitusspetsialist

 Bakalaureusekraad
 Linna- ja tööstusmaastike
 korraldus
525 3907, planeering@rauge.ee

Reet Rannik

Keskkonnaspetsialist

Teadusmagister
 Botaanika ja ökoloogia

785 9322, 5346 7448, keskkond@rauge.ee

Martin Umbleja

Teedespetsialist

 Keskeriharidus 
 Keskkonnakaitse

5333 1369, teed@rauge.ee

Tõnu Kukk

Ehitusspetsialist

  Keskeriharidus
 Tehnik-elektrik

785 9322, ehitus@rauge.ee

Margus Teder

Hankespetsialist 

 Bakalaureusekraad
 Kohtueelne uurimine

518 6381, hankespetsialist@rauge.ee

Olev Mõttus

Haldusspetsialist 
(Rõuge piirkond)

 

505 3143, raugehaldus@rauge.ee

Jüri Kukk

Haldusspetsialist
(Haanja ja Misso piirkonnad)

 

782 9111, 5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee

Martin Hütsi

Haldusspetsialist 
(Mõniste ja Varstu piirkonnad)

 

786 4723, 529 5247, monistehaldus@rauge.ee

Sotsiaalosakond    

Triinu Õispuu

Sotsiaalosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused
785 9138, 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Maire Grosmann

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Rõuge piirkond)

 Magistrikraad
 Sotsiaalteadused

785 9138, 5330 0153, raugesotsiaal@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Haanja piirkond)

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö
787 8834, 523 7065, haanjasotsiaal@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Misso piirkond)

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144, 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee

Kairit Kasuk

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Mõniste piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Loodusteadused

789 1237, 5307 3260, monistesotsiaal@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist (Varstu piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355, 5334 1640, varstusotsiaal@rauge.ee

Laura-Elisa Kägra

Lastekaitsespetsialist

 Magistrikraad
 Sotsiaalteadused

785 9138, 526 1829, laura@rauge.ee

Ave Vill

Lastekaitsespetsialist

 Keskharidus

5915 1456, ave@rauge.ee

Kristel Kõlli

Sotsiaalhooldustöötaja
(Rõuge piirkond)

  529 5062, kristel@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja
(Haanja piirkond)

 

5347 3150, marge@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja
(Misso piirkond)

 

5307 2744, ullamarleen@rauge.ee

Maili Parts

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja
(Varstu piirkond)

  5303 0145
Haridus- ja kultuuriosakond    

Marju Kõva

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused

785 9209, 514 8615, haridusjuhataja@rauge.ee

Liili Maran

Haridusspetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organisaator
 arhivaar

785 9209, 514 8615, haridusspetsialist@rauge.ee

Marko Palo

Kultuuri- ja spordispetsialist

 Rakenduslik kõrgharidus

 Sporditeraapia

785 9209, 514 8615, kultuur@rauge.ee

Haanja teenuskeskus    

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

 

782 9111, 5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö
787 8834, 523 7065, haanjasotsiaal@rauge.ee

Andri Raat

Remondi- ja haljastustöötaja

  520 2455, andri@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja

 

5347 3150, marge@rauge.ee

Puhkusel 22.06–11.07.2020

Misso teenuskeskus    

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

  782 9111, 5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144, 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja

  5307 2744, ullamarleen@rauge.ee
Mõniste teenuskeskus    

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

 

786 4723, 529 5247, monistehaldus@rauge.ee

Kairit Kasuk

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Loodusteadused
789 1237, 5307 3260, monistesotsiaal@rauge.ee

Maili Parts

Sotsiaalhooldustöötaja

  506 0140

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja

  506 0140
Varstu teenuskeskus    

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

  786 4723, 529 5247, monistehaldus@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355, 5334 1640, varstusotsiaal@rauge.ee

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja

  5303 0145


 

Rõuge valda teenindavad teiste ametiasutuste ametnikud Vastuvõtt
Piirkonnapolitseinik Hans Saarniit 5886 7449, 786 8243
hans.saarniit@politsei.ee
Vastuvõtuaja ja -koha saab
leppida kokku telefoni või
e-kirja teel