Ametnikud

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Marju Kõva

haridusjuhataja@rauge.ee

 

Haridusspetsialist

Liili Maran

haridusspetsialist@rauge.ee