Haridus- ja kultuurivaldkonna ametnike kontaktandmed

Hariduse, kultuuri ja sotsiaalala abivallavanem
Tõnu Niilo
5377 5659
tonu.niilo@rougevald.ee
 

Haridusspetsialist
Tiina Kivimeister
785 9209, 514 8615
tiina.kivimeister@rougevald.ee
 

Haridus- ja kultuurinõunik
Silva Stepanova
785 9209, 514 8615
silva.stepanova@rougevald.ee