Ehitus- ja kaeveluba

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotluste vormid on kättesaadavad

https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

https://www.ehr.ee/app/esileht?0