Rõuge vallavalitsuse kontaktid

Rõuge Vallavalitsus

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik

Rõuge vald 66201
Võru maakond

Tel +372 785 9312
Mob +372 5565 0450

Valla ametlik e-posti aadress: vald@rauge.ee

 

Rõuge Vallavalitsuse registrikood on 77000217

E-posti aadress arvete saatmiseks: arved@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse pangakontod:
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE902200221068425529

Rõuge vallamaja ning teenuskeskuste lahtiolekuajad

Rõuge vallamaja

E–N 8.00–17.00
lõuna 12.00–12.30
R 8.00–14.00

Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik

 

 

 

Teenuskeskused

E–N 8.00–17.00
lõuna 12.00–12.30
R 8.00–14.00

Haanja teenuskeskus: Võru tee 15, Haanja küla
Misso teenuskeskus: Tsiistre tee 3, Misso alevik
Mõniste teenuskeskus: Mendise, Mõniste küla
Varstu teenuskeskus: Järve 1, Varstu alevik

Rõuge vallavalitsuse ametnikud ja teenistujad

Ametinimetusel klõpsates avaneb ametijuhend.

Info vallavalitsuse töötajate ning hallatavate asutuste juhtide puhkuste kohta leiab vallamaja kalendrist.

Nimi ja ametinimetus  Haridustase ja eriala  Kontaktinfo

Rein Loik

Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase

Majandusküberneetika

501 9394
rein@rauge.ee

Mailis Koger

Vallavanem

(teenistussuhe peatatud)

 Magistrikraad
 Õigusteadused

 
Vallakantselei    

Eve Mändmaa

Vallasekretär

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Rahandus ja krediit
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus

785 9233
vallasekretar@rauge.ee

Siiri Mõttus

Vallasekretäri abi

 Bakalaureusekraad
 Halduskorraldus
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus
785 9312
vallasekretariabi@rauge.ee

Ailen Paas

Kantselei spetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organiseerimine

5565 0450
kantseleispetsialist@rauge.ee

Karin Meister

Arhivaar

 Keskeriharidus
 Agronoomia

5813 3771
arhiiv@rauge.ee

Annika Paavel 

Personali- ja andmekaitsespetsialist

 Magistrikraad
 Õigusteadused
5565 0450
personal@rauge.ee

Maire Kulla

Õigusspetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Õigusteadused
 5565 0450
oigus@rauge.ee
Finantsosakond    

Katrin Urbanik

Finantsosakonna juhataja

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Ökonoomika ja juhtimine

785 9352
fin@rauge.ee

Kaja Juhanson

Pearaamatupidaja

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Raamatupidamine
785 9352
pearaamat@rauge.ee

Liia Eskla

Raamatupidaja

  787 8898
kultuurraamat@rauge.ee

Maiu Toom

Raamatupidaja

  785 9352
haridusraamat@rauge.ee

Tiia Kukk

Raamatupidaja 

  785 6142
haldusraamat@rauge.ee
Arendusosakond    

Aira Udras

Arendusosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
5388 4943
arendusjuhataja@rauge.ee

Anneli Piigli

Ettevõtlus- ja projektispetsialist

 Keskeriharidus 
 Turismikorraldus
516 9476
ettevotlus@rauge.ee

Ruuta Ruttas-Küttim

Projektispetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Haldusjuhtimine

520 6945
projekt@rauge.ee

Viivika Nagel

Kommunikatsioonispetsialist

 Keskharidus

5346 5809
kommunikatsioon@rauge.ee

Lauri Siska

IT-spetsialist

  5309 4117
it@rauge.ee
Majandusosakond    

Jane Liiv

Majandusosakonna juhataja

 Rakenduslik kõrgharidus
 Majandusarvestus
5328 4004
majandus@rauge.ee

Heidi Normann

Maaspetsialist

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Maakorraldus

5330 0711
maaspetsialist@rauge.ee

Krislyn Prants

Planeeringu- ja ehitusspetsialist

 Bakalaureusekraad
 Linna- ja tööstusmaastike
 korraldus
525 3907
planeering@rauge.ee

Reet Rannik

Keskkonnaspetsialist

Teadusmagister
 Botaanika ja ökoloogia

785 9322, 5346 7448
keskkond@rauge.ee

Martin Umbleja

Teedespetsialist

 Keskeriharidus 
 Keskkonnakaitse

5333 1369
teed@rauge.ee

Tõnu Kukk

Ehitusspetsialist

  Keskeriharidus
 Tehnik-elektrik

785 9322
ehitus@rauge.ee

Margus Teder

Hankespetsialist 

 Bakalaureusekraad
 Kohtueelne uurimine

518 6381
hankespetsialist@rauge.ee

Olev Mõttus

Haldusspetsialist 
(Rõuge piirkond)

 

505 3143
raugehaldus@rauge.ee

Jüri Kukk

Haldusspetsialist
(Haanja ja Misso piirkonnad)

 

782 9111, 5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Martin Hütsi

Haldusspetsialist 
(Mõniste ja Varstu piirkonnad)

 

786 4723, 529 5247
monistehaldus@rauge.ee

Sotsiaalosakond    

Triinu Õispuu

Sotsiaalosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused
785 9138, 5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Maire Grosmann

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Rõuge piirkond)

 Magistrikraad
 Sotsiaalteadused

785 9138, 5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Haanja piirkond)

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö
787 8834, 523 7065
haanjasotsiaal@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Misso piirkond)

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144, 5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee

Kairit Kasuk

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Mõniste piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Loodusteadused

789 1237, 5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist (Varstu piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355, 5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee

Laura-Elisa Kägra

Lastekaitsespetsialist

 Magistrikraad
 Sotsiaalteadused

785 9138, 526 1829
laura@rauge.ee

Ave Vill

Lastekaitsespetsialist

 Keskharidus

5915 1456
ave@rauge.ee

Kristel Kõlli

Sotsiaalhooldustöötaja
(Rõuge piirkond)

  529 5062
kristel@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja
(Haanja piirkond)

 

5347 3150
marge@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja
(Misso piirkond)

 

5307 2744
ullamarleen@rauge.ee

Maili Parts

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja
(Varstu piirkond)

  5303 0145
Haridus- ja kultuuriosakond    

Marju Kõva

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused

785 9209, 5804 6564 haridusjuhataja@rauge.ee

Liili Maran

Haridusspetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organisaator
 arhivaar

785 9209, 514 8615
haridusspetsialist@rauge.ee

 

Kultuuri- ja spordispetsialist

 

785 9209, 514 8615
kultuur@rauge.ee

Haanja teenuskeskus    

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

 

782 9111, 5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö
787 8834, 523 7065
haanjasotsiaal@rauge.ee

Andri Raat

Remondi- ja haljastustöötaja

  520 2455
andri@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja

 

5347 3150
marge@rauge.ee

Misso teenuskeskus    

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

  782 9111, 5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144, 5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja

  5307 2744
ullamarleen@rauge.ee
Mõniste teenuskeskus    

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

 

786 4723, 529 5247
monistehaldus@rauge.ee

Kairit Kasuk

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Loodusteadused
789 1237, 5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee

Maili Parts

Sotsiaalhooldustöötaja

  506 0140

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja

  506 0140
Varstu teenuskeskus    

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

  786 4723, 529 524
monistehaldus@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355, 5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja

  5303 0145


 

Rõuge valda teenindavad teiste ametiasutuste ametnikud Vastuvõtt
Piirkonnapolitseinik Hans Saarniit 5886 7449, 786 8243
hans.saarniit@politsei.ee
Vastuvõtuaja ja -koha saab
leppida kokku telefoni või
e-kirja teel