Sotsiaalosakonna kontaktid

Sotsiaalosakond      
Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu 785 7340
5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee
Rõuge piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maire Grosmann 785 9138
5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee
Haanja piirkonna
sotsialtöö spetsialist
Maie Kalnapenkis 787 8834
523 7065 
haanjasotsiaal@rauge.ee
Misso piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Marika Heinvee 785 6144
5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee
Mõniste piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Egle Veinberg 789 1237
5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee
Varstu piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Signe Arumäe 782 1355
5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Ave Vill 5915 1456 ave@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Laura-Elisa Kägra

785 9138

526 1829

laura@rauge.ee
Rõuge piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kristel Kõlli 5804 8396 kristel@rauge.ee
Haanja piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Marge Valb 5347 3150 marge@rauge.ee
Mõniste piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ilze Koemets 506 0140

regina@rauge.ee

 

Sotsiaalosakonnas teostatavad toimingud:

 • sotsiaalnõustamine;
 • toimetulekutoetuse maksmine;
 • sotsiaaltoetuste maksmine;
 • hooldajatoetuse maksmine;
 • sotsiaalteenuste osutamine;
 • eestkoste seadmine;
 • laste ja lastega perede hoolekande korraldamine;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine;
 • eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste osutamine;
 • koduteenuste osutamine;
 • hooldekodusse paigutamine;
 • sotsiaalvaldkonda kuuluvate õigusaktide koostamine.