Sotsiaalvaldkonna ametnike kontaktandmed

Sotsiaaltöö spetsialistide ja lastekaitsespetsialistide vastuvõtud vallamajas ja teenuskeskustes toimuvad esmaspäevast neljapäevani ja eelneval kokkuleppel vastava spetsialistiga. Reedeti vastuvõtte ei toimu.

Sotsiaalvaldkonna ametnikud      
Abivallavanem hariduse, kultuuri ja sotsiaalalal Tõnu Niilo 785 7340
5377 5659
tonu.niilo@rauge.ee
Rõuge piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maire Grosmann 785 9138
5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee
Haanja piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maie Kalnapenkis 787 8834
523 7065 
haanjasotsiaal@rauge.ee
Misso piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Marika Heinvee 785 6144
5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee
Mõniste piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Kätlin Kann 789 1237
5307 3260
katlin.kann@rauge.ee
Varstu piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Signe Arumäe 782 1355
5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Elin Needo 5915 1456 elinlastekaitse@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Hanna Loore
Marjeta Salumäe

785 9138
526 1829

hannalastekaitse@rauge.ee
Rõuge piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kristel Kõlli 529 5062 kristel@rauge.ee
Haanja piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Marge Valb 5347 3150 marge@rauge.ee
Misso piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ulla-Marleen Sommer 5307 2744 ullamarleen@rauge.ee
Mõniste piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ilze Koemets 506 0140

 

Varstu piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kati Truup 5303 0145  

 

Sotsiaalosakonnast saab nõu ja abi järgmistel teemadel:

 • sotsiaalnõustamine;
 • toimetulekutoetuse maksmine;
 • sotsiaaltoetuste maksmine;
 • hooldajatoetuse maksmine;
 • sotsiaalteenuste osutamine;
 • eestkoste seadmine;
 • laste ja lastega perede hoolekande korraldamine;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine;
 • eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste osutamine;
 • koduteenuste osutamine;
 • hooldekodusse paigutamine;
 • sotsiaalvaldkonda kuuluvate õigusaktide koostamine.