Sotsiaalosakonna kontaktandmed

Sotsiaalosakond      
Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu 785 7340
5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee
Rõuge piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Maire Grosmann 785 9138
5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee
Haanja piirkonna
sotsialtöö spetsialist
Maie Kalnapenkis 787 8834
523 7065 
haanjasotsiaal@rauge.ee
Misso piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Marika Heinvee 785 6144
5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee
Mõniste piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Egle Veinberg 789 1237
5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee
Varstu piirkonna
sotsiaaltöö spetsialist
Signe Arumäe 782 1355
5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Elin Needo 5915 1456 elinlastekaitse@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Hanna Loore
Marjeta Salumäe

785 9138
526 1829

hannalastekaitse@rauge.ee
Rõuge piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kristel Kõlli 529 5062 kristel@rauge.ee
Haanja piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Marge Valb 5347 3150 marge@rauge.ee
Misso piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ulla-Marleen Sommer 5307 2744 ullamarleen@rauge.ee
Mõniste piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Ilze Koemets 506 0140

 

Varstu piirkonna
sotsiaalhooldustöötaja
Kati Truup 5303 0145  

 

Sotsiaalosakonnast saab nõu ja abi järgmistel teemadel:

 • sotsiaalnõustamine;
 • toimetulekutoetuse maksmine;
 • sotsiaaltoetuste maksmine;
 • hooldajatoetuse maksmine;
 • sotsiaalteenuste osutamine;
 • eestkoste seadmine;
 • laste ja lastega perede hoolekande korraldamine;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine;
 • eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste osutamine;
 • koduteenuste osutamine;
 • hooldekodusse paigutamine;
 • sotsiaalvaldkonda kuuluvate õigusaktide koostamine.