Haridus- ja kultuurivaldkonna ametnike kontaktandmed

Hariduse, kultuuri ja sotsiaalala abivallavanem
Tõnu Niilo
5377 5659
tonu.niilo@rauge.ee
 

Haridusspetsialist
Tiina Kivimeister
785 9209, 514 8615
haridusspetsialist@rauge.ee
 

Haridus- ja kultuurinõunik
Jaana Kõvatu
785 9209, 514 8615
jaana.kovatu@rauge.ee