Valimisinfo

KOV VOLIKOGU VALIMISED 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

Vallavolikogusse kandideerimine

Vallavolikogu liikmeks võib kandideerida Eesti kodanik ja Euroopa Liidu kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (so 05.09.2017) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub 1. augusti 2017 rahvastikuregistri seisuga Rõuge vallas.

Üksikkandidaadina võib valimistel end kandidaadiks üles seada iga kandideerimisõiguslik isik või lasta seda teha mõnel hääletamisõiguslikul isikul. Kandidaatide nimekirja ülesseadmise õigus on Eestis registreeritud erakondadel ja valimisliitudel.

Kandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb esitada valla valimiskomisjonile kandidaatide nimekiri koos nõutavate kandideerimisdokumentidega. Iga kandidaat peab esitama kandideerimisavalduse.

Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

 

Valimiskomisjoni asukoht on Rõuge vallamaja, Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu Vallavolikogude poolt samaselt moodustatud valimiskomisjoni asukoht on määratud Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1-1/17/296. 

 
Rõuge valla valimiskomisjoni tööaeg tööpäeviti ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani:
16. augustist kuni 25. augustini 2017 kell 14.00-15.00
28. augustil 2017 kell 11.00-12.00
29. augustist kuni 4. septembrini 2017 kell 14.00-15.00
5. septembril 2017 kell 15.00-18.00
6. septembril 2017 kell 14.00-15.00
7. septembril 2017 kell 16.00-18.00.
10. septembril 2017 kell 10.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine.
11. septembrist kuni 13. septembrini 2017 kell 14.00–15.00 toimub kandideerimisest loobumise avalduste vastuvõtmine.
16. oktoobril 2017 kell 10.00 toimub häälte ülelugemine.
 

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjoni koosseis

Valimiskomisjoni esimees Mare Tiivoja 

Valimiskomisjoni aseesimees Eve Mändmaa 

Komisjoni liikmed Hille-Reet Sisas, Kaire Trumm, Maia Paas, Malle Vissel ja  Aita Schmidt, asendusliikmed Tiia Kukk ja Juss Torp. 

Võru Maavanema 12.07.2017 korraldusega nr 1- 1/17/296 on moodustatud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge Vallavolikogu valimiseks viis valmisringkonda:
Haanja valla territooriumil viie mandaadiline valimisringkond nr 1, 
Misso valla territooriumil kolme mandaadiline valimisringkond nr 2, 
Mõniste valla territooriumil nelja mandaadiline valimisringkond nr 3,
Rõuge valla territooriumil kümne mandaadiline valimisringkond nr 4, 
Varstu valla territooriumil viie mandaadiline valimisringkond nr 5.

Valimisjaoskondade moodustamine Rõuge Vallavolikogu valimiseks

 

KOV valimised 2013

 

Valimistulemused leiab vabariigi valimiskomisjoni kodulehtelt: http://www.vvk.ee/

Kohalike 2013 volikogu valimiste tulemused leiab vabariigi valimiskomisjoni kodulehtelt: http://kov2013.vvk.ee/detailed_0697.html

Riigikogu valimiste hääletamistulemused Rõuge vallas leiab vabariigi valimiskomisjoni kodulehtelt::

http://rk2015.vvk.ee/detailed/0086/0697.html

 

Rõuge valla valimiskomisjon

Rõuge valla valimiskomisjon asub Rõuge vallamajas

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, 66201 Võru maakond

Rõuge valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Mare Tiivoja,

komisjoni liikmed  Jaanus Mark, Siiri Mõttus, Maia Paas ja Tiiu Antsov.