« Tagasi

Volikogu järgmine istung on 31. mail 2017

Rõuge Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 31. mail 2017. a kell 16.00 vallamajas

 

Päevakorra projekt:

1. Kiku katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

2. Nilbe-Kopra katastriüksuse jagamisel tekkinud uute katastriüksuste sihtotstarbe ja nime määramine
Ettekandja maa- ja ehitusnõunik Rein Rõustik

3. Valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja vallasekretär Mare Tiivoja

4. Revisjonikomisjoni akti tutvustus
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Tarvi Tuusis

5. Rõuge valla 2016. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja finantsjuht Palmi Mägi

6. Arvamuse andmine Kähri Kareli kinnistu omandamiseks
Ettekandja vallavanem Tiit Toots

7. Ülevaade haldusreformi arengutest
Ettekandja vallavanem Tiit Toots


8. Vallavanema info

9. Volikogu esimehe info